"Ett drömjobb" säger Urpilainen som är på väg att spräcka ännu ett glastak

Jutta Urpilainen är Antti Rinnes val för att bli Finlands kommissionär. Vilken portfölj det blir klarnar först senare. – Det kommer att behövas lagspelare, och i Finland har vi erfarenhet av att jobba i koalition, säger Urpilainen.

En van första kvinna på många poster - snart som Finlands första kvinnliga EU-kommissionär. Jutta Urpilainen säger att lagspelare och vana brobyggare är det som behövs i Europa nu. Sådana egenskaper utvecklar man i den finländska politiken där koalitionsbygge är viktigt, säger hon.
Den tidigare första kvinnliga finansministern och den tidigare första kvinnliga SDP-ledaren Jutta Urpilainen blir Finlands nästa kommissionär om allt går vägen.
Regeringsbildaren Antti Rinne har redan ett tag varit säker på att den han vill utnämna till nästa EU-kommissionär ska vara en kvinna. Rinne sade på tisdagen att också Eero Heinäluoma varit medveten om det. Heinäluoma strävade också efter kommissionärsposten.
Den sittande kommissionären Jyrki Katainen fick en av viceordförandeposterna i kommissionen, och har tidigare sagt att det är möjligt att eftersträva samma position också i fortsättningen.
Själv går Urpilainen inte in på vilka portföljer hon är intresserad av.
– Jag tycker det är viktigt att det först väljs en kommissionsordförande. Den nya ordföranden kan nämligen ha synpunkter på hur kommissionen byggs upp och vilka slags portföljer den ska innehålla. Efter det ser vi vad som är bra ur Finlands synvinkel, och så vad som passar mig, säger Urpilainen.
– Det jag har erfarenhet av är ekonomiska frågor, men också utrikespolitik, många olika uppdrag. Men vad det blir just i den här kommissionen är för tidigt att säga.
Toppmötet i maj beslöt att utnämningarna till topposterna i EU borde klarna kring midsommar. Ifall kommissionsordförande är toppkandidaten från det största partiet blir det tyska Manfred Weber, men inget är hugget i sten. Kommissionens ordförande ska också få parlamentets stöd bakom sig innan det är klart. Den nya kommissionen ska tillträda i höst.
Urpilainen understryker att kommissionen arbetar som ett kollegium, även om alla har egna portföljer.
– Man ska också följa med vad de andra gör och fatta beslut tillsammans. Den erfarenhet jag har från den finländska politiken är att vi är vana vid att göra politiskt samarbete med människor av annan åsikt – bara det att vi har som tradition att bygga koalitioner ger färdigheter att samarbeta och vara brobyggare. Det är något det kommer att behövas mer av. Europa är delat i olika läger, parlamentet har också blivit mer fragmenterat. Då behövs lagspelare, säger Urpilainen.

Borde Finland just därför sträva efter att få en vice ordförande, som ska föra samman team av kommissionärer?

– Klart att det vore fint, men som sagt är det för tidigt att direkt ta ställning till portföljer.
Urpilainen meddelade Rinne redan före riksdagsvalet att hon hade beredskap "att ta emot ansvarsfulla uppgifter".
– När det blev klarare att regeringen kommer att bildas så frågade partiordförande mig om jag vill ha uppdraget. En stund funderade jag – det är ju en stor sak för hela familjen, men det är också en stor ära. Jag har ju haft ett EU-intresse, så det är också en dröm att få jobba i EU:s institutioner. Jag är motiverad och mycket tacksam.
Familjen ska flytta till Bryssel i något skede, men ännu är det inte klart om alla flyttar samtidigt eller om Urpilainen flyttar först och de andra kommer efter.

Nuvarande kommissionär är ju Katainen som du gått igenom mycket med då ni satt i samma regering. Är det honom du vänder dig till för tips?

– Vi har faktiskt ett gemensamt evenemang den här veckan, och det blir kanske ett tillfälle att utbyta tankar och få bra tips och råd – både om själva jobbet och de höranden man ska gå igenom, och också konkreta tips.
– En stor sak är till exempel hur man bygger ihop ett kabinett med de nyckelpersoner man ska arbeta med och ha runt sig, det är en sak jag kunde rådfråga om.

ANDRA LÄSER