Besviken Lars Gästgivars lämnar Korsholmsstyrelsen: Det var ett fult spel

Kommunstyrelsens ordförande Lars Gästgivars blev så pass besviken över att Korsholms fullmäktige röstade mot en kommunsammanslagning att han bestämde sig för att lämna sitt uppdrag.

Lars Gästgivars.
Lars Gästgivars (SFP) har varit en av de starkaste förespråkarna för att Korsholm och Vasa ska gå samman. Men efter att fullmäktige med rösterna 23-19 på tisdagen beslöt att inte gå in för en sammanslagning fick han nog och lämnade på onsdagen in sin avskedsansökan, skriver Vasabladet.
Gästgivars säger till Vasabladet att frågan om kommunsammanslagningen inte borde ha behandlats vid mötet på tisdagen.
– Orsaken till min avgång är fullmäktiges beslut att överta hela förhandlingsprocessen mellan Vasa och Korsholm från kommunstyrelsen. En sådan här handling hör inte till det man kallar god förvaltningssed. Jag tvivlar på att ett sådant beslut håller i en domstol. Men fullmäktige kan även göra olagliga beslut. Oberoende var det ett mycket fult spel.
Gästgivars säger att fullmäktiges beslut baserade sig på en halvfärdig plan om samgång men att frågan kommer att leva vidare.
– Rom byggdes inte på en dag. Nu får andra fortsätta att bygga vidare. Grunden för en stor stad är redan lagd. Jag tackar för mig som aktiv politiker. Det tråkiga glöms och enbart glada minnen lever kvar.
ANDRA LÄSER