Lovisabor demonstrerar mot avvisning – oro för asylsökandes rättsskydd

På lördag väntas Lovisaborna gå man ur huse till stöd för den irakiska familj som hotas av avvisning. Bland annat Människorättscentret har uttryckt sin oro över asylsökandes försvagade rättsskydd.

Den irakiska sjubarnsfamiljen som bott i Lovisa i över två år har skapat rubriker hela veckan, och den hotande avvisningen har väckt en proteststorm bland Lovisabor och andra. I veckan gick också Lovisa stad ut med en stödyttring för familjen, och i går lämnade familjens jurist in en ansökan om verkställighetsförbud för avvisningsbeslutet.
Familjen har sökt asyl i Finland men fått avslag i alla instanser. Enligt svenska Yle har pappan i familjen hotats till döden i Irak efter att han vägrat transportera vapen i sin ambulans, och efter att han flytt hotades också resten av familjen. Familjen har sju döttrar, varav de tre yngsta är födda i Finland.
Enligt familjens stödpersoner i Lovisa har det brustit såväl i rättshjälpen som i tolkningen och informationen till familjen under asylprocessen.

"Asylsökandes rättsskydd har försvagats"

Bland annat Människorättscentret, som administrativt sorterar under riksdagens justitieombudsman, har uttryckt sin oro över hur de asylsökandes rättsskydd förverkligas. I början av februari skrev Människorättscentret ett brev till inrikes- och justitieministrarna för att fästa uppmärksamhet vid hur de senaste årens lagändringar försvagat de asylsökandes rättsskydd.
– I ljuset av den information vi inhämtat är det uppenbart att det finns missförhållanden och svagheter i olika skeden av asylprocessen, varav åtminstone en del förklaras av obefintlig eller otillräcklig sakkunnig juridisk rådgivning och rättshjälp, skriver Människorättscentret i sitt brev till ministrarna.
Också barnombudsmannen Tuomas Kurttila har varnat för problemen med de skärpta asyllagarna.
– Nu har det aktuella fallet i Lovisa förstås på ett väldigt konkret plan aktualiserat och tydliggjort den här frågan, eftersom familjen rotat sig i Lovisa, och många Lovisabor har lärt känna familjen. Men många försämringar i barnens rättssäkerhet genomdrevs redan 2016, säger Kurttila till tidningen Östnyland.
En Facebookgrupp som vill stoppa avvisningen av familjen har på kort tid samlat över 4 000 medlemmar, och en namninsamling mot avvisningen pågår. Demonstrationen mot avvisningarna hålls på lördag eftermiddag på torget i Lovisa.

ANDRA LÄSER