Moskvakontoret stängdes: Nu grundar finsk industri kontor i Kiev

Ett år gick åt till att hjälpa finska företag att dra sig ur Ryssland. Men nu ser East Office framåt och planerar för att delta i det arbete som behövs för att bygga upp Ukraina igen. Först måste det bli fred, understryker East Office vd Lauri Veijalainen.

Fred och humanitärt bistånd kommer först, men sedan är finsk industri redo att satsa på återuppbyggnaden i Ukraina, säger East Office vd Lauri Veijalainen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
26.11.2022 11:22
East Office, den finska industrins sammanslutning för handel med Ryssland, utreder möjligheterna att under våren öppna ett kontor i Ukrainas huvudstad Kiev. Tanken är att anställa en person som redan bor i staden och som har goda kontakter i den ukrainska administrationen.
På så sätt finns East Office på plats när återuppbyggnaden efter Rysslands anfall och kriget börjar igen. Organisationens vd Lauri Veijalainen betonar ändå att det allra först gäller att få till stånd fred i Ukraina.
– När återuppbyggnaden sedan tar fart rör det sig om astronomiska summor och då är det bra att finnas på plats i tid, startsträckan blir kortare då, säger Veijalainen.
Ett eget kontor hjälper de finska företagen att följa med utvecklingen i Ukraina och komma underfund med vad de företag som vill delta i återuppbyggnaden måste beakta. Det är lättare att göra på plats än med Helsingfors som bas, poängterar East Office vd.
East Office är en organisation som sedan 2008 samlat stora finska företag med verksamhet i bland annat Ryssland och Ukraina. Bland rådgivarna har till exempel Finlands tidigare statsminister Esko Aho funnits. 
Rysslands anfall på Ukraina fick i alla fall organisationen att ställa om fokus. Efter att i ett år huvudsakligen ha agerat rådgivare för finska företag som lämnar Ryssland är siktet nu ställt på framtiden. Det egna kontoret i Moskva är stängt och blickarna alltså riktade mot Kiev i stället.
Fram tills dess att det blir fred är flera av organisationens medlemmar också aktivt med om att skicka humanitärt bistånd till Ukraina.

Modernisera samhället

Återuppbyggnaden utgår också från de humanitära behoven när det väl blir fred, poängterar Lauri Veijalainen. Basbehov som el, värme och vatten måste kunna täckas. Sedan blir det också frågan om att bygga infrastruktur i form av bostäder, vägar och dataförbindelser.
– Att tala bara om återuppbyggnad är egentligen fel, tanken är att modernisera hela det ukrainska samhället när vi väl kommer så långt, säger Veijalainen.
East Office se gärna ett samarbete med sin svenska systerorganisation Östkontoret. Men på Östkontoret finns inga lika konkreta planer ännu, säger kanslichef Fredrik Ekman.
– Det gläder mig att East Office har fattat beslutet att satsa på Ukraina. Vi följer nu deras process, säger Ekman.
Östkontoret har precis som East Office en rad tunga företag inom svenskt näringsliv som medlemmar. Samarbetet mellan de två organisationerna har pågått ett drygt år.
Förutom Ukraina vill East Office satsa också på republikerna i Centralasien. Samma sak gör den tidigare Finsk-ryska handelskammaren som numera heter Eastcham. Eastcham med medlemmar som huvudsakligen finns bland de små och medelstora företagen ser också Östeuropa och södra Kaukasien som möjliga marknadsområden.

ANDRA LÄSER