Svåra budgetförhandlingar inleddes – Vanhanen: Underskottet på sju miljarder kommer att växa

Regeringens budgetförhandlingar inleddes i Ständerhuset. Förhandlingarna väntas bli svårare än normalt.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) och statsminister Sanna Marin (SDP) anlände tillsammans på måndagen till budgetförhandlingarna i Ständerhuset i Helsingfors.
Regeringen inledde budgetförhandlingarna för år 2021 på måndagen. Årets förhandlingar väntas vara ännu svårare än i normala fall, till stor del på grund av osäkerheten kring coronaepidemin.
Statsminister Sanna Marin (SDP) och finansminister Matti Vanhanen (C) uttalade sig kort om dagens förhandlingar på måndagskvällen.
– Förhandlingarna framskrider i god anda. Det blir säkert klart, säger Marin.
Vanhanen håller med om statsministerns bedömning.
– Jag har inte uppfattat några större meningsmotsättningar. Det som orsakar mera smärta är att det är fråga om stora summor, säger han.
Budgetförhandlingarna utgår från Finansministeriets budgetförslag som presenterades i mitten av augusti. Förslaget uppgår till 61,6 miljarder euro med ett underskott på 7 miljarder euro. Statsskulden förväntas öka till 132 miljarder euro.
Därtill kommer kostnader som Finansministeriets tjänstemän inte inkluderat i sitt budgetförslag, till exempel för coronatester och vaccin.
– Vi gör redan nu en rätt stor reservering för dessa i budgeten. Det planerade underskottet på 7 miljarder kommer att växa, säger Vanhanen.

Sysselsättningsåtgärder på bordet

Enligt Vanhanen är ett viktigt tema för förhandlingarna att säkra att man kan kontrollera coronaepidemin också nästa år, genom till exempel testning och utveckling av ett vaccin. Han betonar också utsikterna för exporten och företagen.
– Ett tredje viktigt tema är hur vi ska skapa framtidsutsikter för vad vi ska göra när krisen är över. Till det hör till exempel trovärdiga sysselsättningsåtgärder, säger han.
Regeringen har förbundit sig att besluta om åtgärder som skapar 60 000 nya jobb. Under förhandlingarna borde man besluta om 30 000 av dem.
– I framtiden behöver vi förstås många fler jobb med hjälp av tillväxtpolitik.
Finansministeriet har bland annat föreslagit att den så kallade pensionsslussen ska avskaffas, för att öka sysselsättningen. Frågan delar regeringspartierna.
Finansminister Matti Vanhanen (C) beskrev utsikterna för budgetförhandlingarna som "dimmiga".

Väntas dra ut på tiden

Budgetförhandlingarna förväntas ta åtminstone två dagar. Coronaepidemin försvårar förhandlingarna och statsminister Marin säger att förhandlingarna får ta den tid de behöver.
Enligt Marin har regeringen en mycket realistisk bild av hur den ekonomiska situationen ser ut och vilka slags utmaningar Finland har framför sig. Hon säger att regeringen är beredd att genomföra strukturella åtgärder.
– Vi har många svåra helheter på bordet såsom sysselsättningen, klimatåtgärder, energibeskattningen, att stödja kommunerna i coronavirussituationen och att säkra finansieringen för vissa organisationer, säger Marin.
– Vår förhoppning är att nå en gemensam syn på dessa.
Frågorna kring energibeskattningen rör bland annat användningen av torv och är också en fråga som delar partierna.

Avvärja en andra våg

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) deltar i budgetförhandlingarna för första gången som Centerns ordförande.
Enligt Saarikko är det viktigaste att avvärja en andra våg av coronaviruset. Hon betonar att regeringen är lösningsinriktad och att de fem regeringspartierna redan förra veckan överlade tillsammans i god anda.
Förhandlingarna fortsätter på tisdagen. Vid behov fortsätter de också på onsdag.

Budgetförhandlingarna för 2021

Regeringen inledde budgetförhandlingarna för 2021 på måndagen i Ständerhuset i Helsingfors.
Förhandlingarna förväntas ta åtminstone två dagar, men kan dra ut till onsdag.
Statsrådet överlämnar senare en proposition om statsbudgeten för 2021 till riksdagen.
Riksdagen godkänner budgeten för följande budgetår före utgången av 2020.

ANDRA LÄSER