Nu skapas nya regler för transport av farliga ämnen

Den nuvarande lagen om transport av farliga ämnen är inte längre ändamålsenlig med tanke på hur samhället, transporterna och säkerhetstänkandet har utvecklats, anser regeringen.

Regeringen vill att områden som är avsedda för tillfällig förvaring av farliga ämnen ska ha en intern räddningsplan.
Regeringen vill uppdatera lagen om transport av farliga ämnen i sin helhet. Den nuvarande lagen är ett lapptäcke som uppstått bit för bit under de senaste snart trettio åren. Samtidigt har både samhället och transportbranschen förändrats avsevärt.
Målet med helhetsuppdateringen av lagen är att skapa enhetliga regler som gäller på vägar och järnvägar, till sjöss och i luften. Det ska bland annat förbättra säkerheten för transporterna och underlätta bekämpningen av eventuella miljöskador som kan uppstå i samband med olyckor.
Rent konkret ska detta ske med hjälp av nya bestämmelser som gäller ansvarsfördelningen mellan transportparterna samt myndigheternas uppgifter, befogenheter och kompetenskrav. Utöver det ska situationer där det kan förekomma olika slags hot mot transporterna beaktas i högre grad.
Dessutom föreslår regeringen ändringar i regleringen av områden som är avsedda för tillfällig förvaring av farliga ämnen. Tillfälliga förvaringsplatser, med undantag av flygplatser, ska ha en intern räddningsplan och en särskilt utsedd säkerhetsansvarig.
Den ansvariga myndigheten för samordningen av transporterna föreslås bli Transport- och kommunikationsverket Traficom. Tanken är att den uppdaterade lagen ska behandlas i riksdagen nästa år och träda i kraft år 2023.

ANDRA LÄSER