Tingsrätten fortsätter behandla Forsbyfallet – hör den tredje åtalade

När måndagens behandling är över återstår endast slutpläderingarna i Forsbyfallet. Åklagaren är nöjd med processen hittills.

Distriktsåklagaren Satu Pomoell och åklagaren Yrjö Reenilä på väg in till dagens förhandlingar.
01.03.2021 08:18 UPPDATERAD 01.03.2021 10:48
Helsingfors tingsrätt fortsatte behandla det så kallade Forsbyfallet på måndagen. Tre vid tidpunkten 16-åriga pojkar står åtalade för mordet på sin jämngamla kompis i Forsby i Helsingfors.
Måndagens behandling ägde rum bakom stängda dörrar, precis som största delen av rättegången hittills. Enligt distriktsåklagaren Satu Pomoell skulle tingsrätten höra den sista av de tre åtalade pojkarna.
– Rätten har tagit emot all annan bevisning. Det som återstår är hörandet av en svarande. Därefter fortsätter vi på onsdag med slutpläderingar och straffdiskussion, och därefter är processen i tingsrätten över, säger Pomoell innan måndagens behandling börjar.
Enligt henne skulle pojken få svara på frågor som berör händelseförloppet, vilken sorts våld som ägt rum och huruvida man agerat i samförstånd eller inte.
– Frågan om uppsåt är central. Utan tvivel rör vi oss på den lägsta nivån av uppsåt, men enligt åklagarens syn så var brottet uppsåtligt och därför utgår vi från att det var mord.
Enligt Pomoell utgår åklagaren från den lägsta nivån av uppsåt, eftersom det är svårt att visa att pojkarna redan tidigare på dagen kommit överens om att döda offret. Däremot borde de ha insett de sannolika konsekvenserna av sina handlingar medan misshandeln pågick.
Pomoell säger att hörandet av pojkarna överlag gått rätt bra med tanke på deras ålder och mognad, men hon vill inte gå in på detaljer om hur de agerat i salen.
Hon vill fortfarande inte säga något om vilket straff hon kräver, annat än att det ska vara ovillkorligt. Som minderåriga kan pojkarna inte dömas till livstids fängelse. Maxstraffet enligt lagen är 12 år.
Brottsoffrets lik hittades i sjukhusområdet i Forsby några dagar efter den brutala misshandeln. Arkivbild.

Rättspsykiatrisk undersökning

Åklagaren har också krävt att pojkarna ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Tills vidare har pojkarnas försvar inte motsatt sig kravet.
– Om pojkarna bedöms vara otillräkneliga så kan de inte dömas till straff.
Pomoell vill inte säga vad som händer dem i så fall.
Förutom den exceptionella grymheten är fallet inte speciellt komplicerat ur åklagarens synvinkel, enligt Pomoell. Det finns gott om teknisk och skriftlig bevisning som stöder åtalet, till exempel videoinspelningar som pojkarna gjort under misshandeln och meddelanden som de utväxlat efter den.
Efter den sista behandlingsdagen på onsdag kan pojkarnas försvar kräva att de släpps på fri fot.
– Åklagaren kommer att kräva att de förblir häktade och tills vidare finns det inga krav på att de ska släppas på fri fot i väntan på dom, säger Pomoell.
Enligt planen kommer slutpläderingarna att vara öppna för allmänheten.

ANDRA LÄSER