Den viktigaste lärdomen som chef är kanske att jag får och vågar visa när jag är svag

Uppgifter och resultatkrav hade hopat sig, många var beroende av hennes rapporter, beslut, åsikt, underskrift och närvaro. Hon gillade sitt jobb men hade blivit närsynt – också det lilla och enkla började kännas som en tröskel och börda. Hon började vara kort i tonen och hennes team blev lite försiktigt.
ANDRA LÄSER