Lättare komma in i Mattlidens gymnasium – Grankullas gräns "onödigt hög"

Medeltalsgränsen till Mattlidens gymnasium sjönk till 7,5 i år. Men rektor Saana Ruotsala är ändå positivt överraskad. Så här ser betygsgränserna ut för de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen.

– Att medeltalsgränsen sjönk i år var helt naturligt och väntat, säger Saana Ruotsala, rektor på Mattlidens gymnasium.
Atte Österholm
14.06.2018 10:29 UPPDATERAD 14.06.2018 14:06
I dag har gymnasierna offentliggjort namnen på de ungdomar som har antagits till skolorna, för att börja i höst.
Mattlidens gymnasium i Esbo har i år höjt antalet studerande på den allmänna linjen från 125 till 150. Det betyder att det lägsta betygsnittet från grundskolan, som man kan komma in med, har sjunkit till 7,5 från fjolårets 8,0.
Att så skulle ske var förväntat från skolans sida, och ingen överraskning för gymnasiets rektor Saana Ruotsala.
– Att medeltalsgränsen sjönk i år var helt naturligt och väntat. Men i själva verket är jag positivt överraskad av att det inte sjönk mer än det gjorde.

Medeltalsgränserna för svenskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen

Gymnasiet Grankulla samskola: 8,46
Gymnasiet Lärkan: 8,38
Mattlidens gymnasium: 7,5
Tölö gymnasium: 7,5
Brändö gymnasium: 7,25
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors: 7,06
Helsinge gymnasium: 6,5
Bakgrunden till det hela är att Nämnden Svenska rum vid Esbo stad har beslutat att fler ska tas in till Mattliden. Orsaken är dels storleken på årskullen, dels att man vill garantera att också elever med ett lägre betygsnitt har möjlighet att bli antagna till gymnasieutbildning i Esbo.
– Mattliden är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Man ville sänka medeltalet för att säkerställa att ungdomsgarantin uppnås. Jag förstår helt och hållet nämndens beslut, säger Ruotsala.
På grund av det höjda elevantalet kommer skolan i fortsättningen ha sex stycken basgrupper à 25 elever, i stället för fem basgrupper som under tidigare år. Det här betyder att undervisningsgrupperna blir fler och att nya lärare anställs.
Gymnasieeleverna får också en ny lounge med ny möblering vilket minskar på trängseln i korridorerna under rasterna, berättar Ruotsala.

Lärkan och Grankulla svårast

I huvudstadsregionen är det fortfarande svårast att komma in i Lärkan och Gymnasiet Grankulla samskola. Lärkan har i år antagit 135 elever och har en medeltalsgräns på 8,38. Det är en liten höjning från i fjol.
För gymnasiet Grankulla samskolas del höjdes medeltalsgränsen rejält och var i år 8,46. Det är en delvis glädjande utveckling, säger rektor Niklas Wahlström, men samtidigt också högre än vad skolan själv ser som optimalt.
– Själv önskar jag att medeltalsgränsen inte skulle vara så hög som den är i år eftersom vår uppgift är att vara ett närgymnasium som erbjuder utbildning till elever i närområdet. Nu är gränsen hög och det är svårt för en del att komma in. Vi vill givetvis ha studiemotiverade ungdomar i vår skola, men man behöver inte ha ett så här högt medeltal.
Wahlström tror att en orsak till den höga medeltalsgränsen är att årskurs 9 vid högstadiet Hagelstamska skolan var exceptionellt stor, med bra betyg, i år. Skolan har också jobbat med att höja sin profil under de senaste åren.
Grankullagymnasiet hade i år ett rekordantal förstahandssökande – 145 stycken. Då gymnasiet bara har 97 studieplatser att erbjuda betyder det att ungefär en tredjedel av förstahandssökandena fick avböjande svar.
– På grund av att antalet förstahandssökande var så stort jämfört med de studieplatser vi har att erbjuda var trycket hos oss störst bland de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen.
I Grankulla pågår en skolnätsutredning som försöker lösa hur man kunde öka antalet studerande. Enligt Wahlström är tanken att inom några är kunna öka antalet studieplatser. Tillsvidare är det skolan begränsade utrymmen som utgör det största hindret för en ökning.
I Tölö gymnasium var medeltalsgränsen 7,5 i år, en liten höjning från i fjol. För Brändö gymnasium blev det en liten sänkning då gränsen landade på 7,25.

Få blev utan studieplats

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats.
Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. 56 000 av de sökande gick ut grundskolan och av dem fick hela 97 procent en studieplats.
Till svenskspråkiga skolor sökte 2 530 studerande i första hand till gymnasium och 1 500 till yrkesutbildning. Till gymnasium antogs 1 950 och till yrkesutbildning 1 045. Av de svenskspråkiga sökte 3 300 studerande direkt från grundskolan och av dem blev endast en procent utan studieplats.
Studieplatser ska tas emot om två veckor, senast den 28 juni.
De som blivit utan studieplats får ett brev av Utbildningsstyrelsen med information om andra möjligheter att få en studieplats.

ANDRA LÄSER