Tove som anarkist och feminist – "Himlen! Vad är det och hur kommer man därifrån?"

Nya infallsvinklar på Tove Jansson presenterades på världens första Tove-festival.

De två nordiska barnboksgiganterna Tove Jansson och Astrid Lindgren umgicks inte men de brevväxlade med varandra. När Tove Jansson hade fått erbjudandet att illustrera Tolkiens Bilbo tvekade hon inför jobbet men uppmuntrades av Astrid Lindgren att åta sig det.

ANDRA LÄSER