Mera ödmjukhet hade inte skadat i Ahlfors & Siikala

I en intim, nästan privat, enaktare redovisar det äkta paret Bengt Ahlfors och Ritva Siikala sitt långa liv tillsammans. En utomstående regissör hade kunnat tillföra föreställningen den distans som nu saknas.

Det är mycket som förändrats i sättet att verka i en familj på femtio år, teatern hamnar i skymundan i Ritva Siikalas och Bengt Ahlfors enaktare.
Bengt Ahlfors främsta kännetecken är hans otvungna finlandssvenska idiom och hans självklara sätt att förhålla sig till sig själv. Ritva Siikalas sätt att uppträda på scen har fler kanter; hon söker olika ingångar, hon väjer inte för hörnen.
ANDRA LÄSER