Insändare: Oetiskt och vilseledande om alkoholkonsumtionen

08.03.2023 16:16
Den senaste tiden har representanter för detaljhandeln infört annonser i dagstidningarna där man uppmanar folk att i de kommande riksdagsvalen rösta på kandidater som vill överföra vinförsäljningen från Alko till matvarubutikerna.
Som ett argument anförs att alkoholkonsumtionen minskade något efter den senaste liberaliseringen av alkohollagen 2018.
Annonsörerna berättar inte att alkoholkonsumtionen minskat i jämn takt redan före den nya alkohollagen. Men ännu viktigare: De senaste åren har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar ökat med 160 fall per år (tidigare var den kring 1 700 fall per år, en ökning med cirka 10 procent). I mitt tycke skall man räkna slutresultatet (dödligheten) i stället för svängningar i konsumtionen som har många orsaker, inte minst folks ökade medvetenhet om alkoholskadorna.
WHO följer med statistiken över alkoholrelaterade sjukdomar och hur den korrelerar med tillgängligheten av alkohol i olika länder De länder som har monopol (Finland, Sverige, Norge och Island) har minst av dessa sjukdomar. Danmark, som inte har alkoholmonopol ligger i nivå med de slapphänta mellan-och sydeuropeiska länderna där de sjukvårdsansvariga avundas de länder som har monopol.
WHO har räknat ut att utan monopol skulle Finland ha 12 procent högre alkoholkonsumtion och 17 procent mera alkoholrelaterade sjukdomar (lever- och bukspottskörtelinflammation, cancer i olika organ, olyckor orsakade av alkohol med mera).
Jag för min del röstar inte på en kandidat som vill öka belastningen på sjukvården, där finns tillräckligt med kaos redan nu.
I stället vill jag ge min röst åt den kandidat som till exempel vill verka för obligatoriska varningsrutor i vinannonserna med texten:” Alkohol är bland annat cancerframkallande.” Sverige har redan det här systemet. Sådana här förslag har hittills förhindrats av vinindustrins motstånd.
Göran Lindén, medicine licentiat, Helsingfors

ANDRA LÄSER