Finland fördjupar inte militariseringen

Vi förbereder oss inte för anfallskrig, utan säkrar vårt försvar så att ryssarna in i det sista skall väga kostnaderna mot nyttan av att anfalla oss.

30.12.2018 06:05
I tidigare insändare (HBL 10.11, 26.11) har Ulla Klötzer framställt Nato som en hydra. Hon ondgör sig (HBL 18,12) över EU:s och Natos samarbete att de två organisationerna delar strategiska intressen och att majoriteten av medlemmarna i dem har gemensamma värderingar. Att atomvapenstaten Frankrike skulle spela en betydande roll i en EU-försvarsgemenskap anser hon vara särskilt komprometterande. Ändå anser hon det vara nonsens då jag (HBL 11.12) antog att hon vill frånta EU-länderna en möjlighet att bygga upp ett gemensamt försvar. Hon anser att Finland bör göra sitt yttersta för att inte delta i ett dylikt försvar. Hur skulle EU:s gemensamma försvar fungera om bara några av EU:s medlemmar deltar? Skulle EU-armén då även försvara de medlemsländer som inte medverkar i projektet?

ANDRA LÄSER