Nu slopas kraven på coronatest eller coronaintyg vid gränsen

Från och med fredag behöver resenärer inte längre visa upp coronatest eller intyg vid Finlands gräns.

Coronaåtgärder vid Finlands gräns upphör på fredagen, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.
Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer som kommer till Finland inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande. Man behöver inte heller testa sig för corona, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Det betyder att alla hälsosäkerhetsåtgärder som gällt vid Finlands inre och yttre gränser under coronapandemin slopas.
Åtgärderna anses inte längre vara nödvändiga för att förebygga coronapandemin.
Trots att coronaåtgärderna vid Finlands gräns upphör, kan andra länder fortfarande kräva exempelvis EU:s digitala coronaintyg av resenärer från Finland. EU:s digitala coronaintyg beviljas därför för resor åtminstone till slutet av juni 2023.
Gränsbevakningsväsendets coronarådgivningstelefon för medborgarna håller öppet tills 15.7.

ANDRA LÄSER