Så blir den nya jättelika vårdcentralen i Kampen

Nästa år är det byggstart för något som kan liknas vid ett flaggskepp för hälsovården i centrum av Helsingfors. Men alla är inte övertygade.

Tanken med Kampens nya stora vårdcentral är att samla många tjänster på ett ställe.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
21.09.2022 19:21 UPPDATERAD 21.09.2022 21:50
Den sista etappen mot en ny och mycket stor vårdcentral i centrum av Helsingfors är avklarad. På onsdagen blev det ja i stadsfullmäktige till en ändring av detaljplanen.
Det prestigefyllda projektet går under namnet ”Centrums central för hälsa och välbefinnande” och det nya huset med 11 000 kvadratmeter våningsyta kommer att stå mitt emellan Elhuset och Bilhuset i Kampen.
Några ledamöter undrade varför det behövs så stora enheter framöver.
– Jag skulle vilja föra fram hur bra många av de små vårdcentralerna fungerar. Till exempel är väntetiden till icke akut vård kortare på vårdcentralerna i Skomakarböle och Jakobacka. Därför lönar det sig inte att gallra bort dessa vårdcentraler som fungerar bra, sade Sinikka Vepsä (SDP).
På små vårdcentraler känner personalen invånarna i området, vilket är en fördel när man vårdar sjukdomar, menar hon.
– Utvecklingen i drygt ett decennium har varit att vi ska bygga ett större nätverk av centraler för hälsa och välbefinnande. Här ska det påpekas att vi varken förverkligat det på ett tjurskalligt eller på ett troskyldigt sätt, utan vi har alltid tittat på ett områdes behov, sade den biträdande borgmästaren Daniel Sazonov (Saml).

Sju nya enorma vårdcentraler

År 2014 fattade social- och hälsovårdsnämnden vid Helsingfors stad beslutet om att rita om servicenätverket fram till 2030.
Tanken är att centralisera vården till sju stora enheter. En del av de små vårdcentralerna får dock fortsätta.
Två större enheter har redan byggts i Fiskehamnen och i Nordsjö.
Under onsdagen beslöt stadsfullmäktige att Centrums central för välbefinnande och hälsa ska byggas bakom Kampens köpcentrum.
Kvarnbäcken kommer också att få en motsvarande stor vårdcentral.
Även Haga, Malm och Åggelby föreslås få sina egna stora enheter.
Han exemplifierade med att säga att Drumsöborna får behålla sin vårdcentral som en så kallad satellitstation.
– På samma sätt har Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande en satellit på Degerö. Och nu senast när nämnden behandlade Kvarnbäcken hade man uppfattningen om att även Gårdsbacka har behov av en satellit.

Nästan 85 miljoner euro

I fullmäktigesalen godkändes också en åtgärdsmotion under onsdagen av suppleanten Sirpa Asko-Seljavaara (Saml). Hon önskade att tjänstemännen lägger fokus på att utreda hur tillgänglig den nya centralen är.
”Är utomhusutrymmena planerade så att patienter som anländer till centralen med ambulans, taxi eller egen bil i sällskap av ledsagare har tillräckligt med utrymme vid ingången?”, undrade hon i sitt tillägg.
Den nya åtta våningar höga fastigheten uppförs där ingången till Kampens metrostation ligger. Även en del av den öppna platsen framför ingången till metron upptas av vårdcentralen. Byggandet beräknas kosta över 84 miljoner euro och vara klart 2027.
Den nuvarande biljetthallen i metrostationen kommer att rivas. Men fortfarande kommer man att kunna ta sig ner till metron från det nya huset.
Lokalerna i bottenvåningen reserveras för affärer.
Den nuvarande biljetthallen för metrostationen rivs. Men i nybygget kommer det fortfarande att finnas en ingång till metron.
Tjänstemännen som berett väg för nybyggnaden, skriver att de försökt anpassa den till den exceptionellt krävande platsen norr om Elhuset, som är arkitektoniskt värdefull. Elhuset är från 1973 och ritat av Alvar Aalto.

Museet kritiserar

Stadsmuseet har dock varit kritiskt till den nya vårdcentralen. Experter där skriver att byggandet förstör den stadsbildsmässigt och arkitektoniskt skyddade och betydelsefulla ställning som Elhuset har.
”Metrostationens öppna plats är ett offentligt stadsrum, inte en byggplats”, står det att läsa i ett utlåtande.
Stadsmuseet anser att den ändrade detaljplanen inte heller respekterar Bilhusets värden.
En annan part som framför kritik är Närings-, trafik- och miljöcentralen.
”Nybyggnaden kommer att skymma Elhusets norra fasad avsevärt jämfört med den nuvarande öppna vyn och minska dess betydelse för stadsbilden, vilket måste anses vara beklagligt.”
Stadens tjänstemän menar att de lyssnat på kritiken.
”Vyn mot byggnaden har beaktats i detaljplanen, bland annat så att Kampgränden framför Elhusets huvudingång förblir lika bred som den är nu.”
– Utvecklingen i drygt ett decennium har varit att vi ska bygga ett större nätverk av centraler för hälsa och välbefinnande, säger den biträdande borgmästaren Daniel Sazonov.
Den sida av vårdcentralen som vetter mot Elhuset kommer också att bli lika hög som sin grannbyggnad.
Vidare har planerarna jobbat med fasaden på vårdcentralen.
”Man har dessutom strävat efter att ge ett kontrasterande intryck i förhållande till Elhuset, vilket framhäver Elhusets särdrag.”

Samlingsplats

Det sker också smärre förändringar i trafiken i området. Salomonsgatan blir främst ett område för fotgängare och en gågata.
Vårdcentralen följer samma koncept som motsvarande nya vårdcentraler i Fiskehamnen och Nordsjö. Utbudet av tjänster ska vara digert, hit koncentreras bland annat fysio- och ergoterapi, laboratorium, röntgen, socialvård, psykvård och missbrukartjänster.
Idén med det hela är att samla tjänster för den vuxna befolkningen på en och samma plats. I framtiden förväntas vårdcentralerna i Bortre Tölö och Femkanten flytta in till Kampen.
Artikeln har uppdaterats.

ANDRA LÄSER