Får läraren förbjuda telefonen i klassrummet? I Lagstads skola i Esbo finns klara regler

I Lagstads skola i Esbo är eleverna som HBL pratat med överens om att det kan vara svårt att lämna telefonen i ryggsäcken både på rasterna och under lektionstid. Om den ökade telefonanvändningen påverkar elevernas inlärning är fortfarande oklart, säger man vid Utbildningsstyrelsen.

Snapchat nämns som en populär applikation bland eleverna i Lagstads skola. Från vänster: Enni Lintunen, Lisa Björkstén, Matias Kytölä, Axel Nordström, Andréa Lindberg och Inga Seiriö.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
24.11.2022 06:00 UPPDATERAD 24.11.2022 10:41
När Andréa Lindberg och Inga Seiriö började i högstadiet i Lagstads skola blev det samtidigt tillåtet att använda telefonen på rasterna.
– I de låga klasserna fick man knappt alls ta fram telefonen under skoldagen, säger Andréa Lindberg.
Axel Nordström som går i åttonde klass håller med om att det blivit annorlunda i högstadiet.
– I lågstadiet brukade vi spela fotboll på rasterna men nu sitter alla på sofforna och spelar, säger Nordström.

Telefonlådan används under prov 

Enligt de ordningsregler som Lagstads grundskola för elever i årskurs 7–9 har sammanställt är det inte tillåtet att ha telefonerna framme under lektionstid, gemensamma samlingar eller i matsalen. Om man måste gå på toaletten under lektionstid ska mobilen också lämnas kvar i klassrummet.
Läs också: Li Andersson hoppas att gymnasierna inte skippar fysiska skolboken helt – ”Alla lär sig på olika sätt”
Då det hålls prov är det många lärare som samlar in telefonerna i en telefonlåda. Enligt riksdagens justitieombudsmans avgörande från 2020 får klassrummen ha ett ställe där man samlar in och förvarar telefonerna – förutsatt att det är frivilligt för eleverna.
– Reglerna är nog bra, men många väljer att inte följa dem och använder också telefonen på timmarna, säger Axel Nordström. Själv brukar han lägga mobilen i ryggsäcken så att han inte blir distraherad av den.
– Om en person tar fram telefonen i klassrummet så smittar det ofta av sig, inflikar Inga Seiriö.
Vissa lärare är strängare än andra och Matias Kytölä som går i nian tycker sig märka att lärarnas inställning till telefonerna blivit mer avslappnad i jämförelse med hur det var på sjuan.

Regler för telefonanvändning i grundskolan 

Skolan får inte förbjuda eleverna från att ta med sig sina telefoner till skolan, men med ordningsregler är det möjligt att begränsa användningen.
Om användningen av mobiltelefonen stör undervisningen eller orsakar farliga situationer kan telefonen förbjudas under lektionen.
Om en elev trots lärarens uppmaningar inte lägger ifrån sig mobiltelefonen, kan läraren ta mobiltelefonen från eleven. Då ska läraren informera vårdnadshavarna om det och telefonen ska lämnas tillbaka till eleven efter lektionen eller i slutet av skoldagen.
Skolan kan inte förbjuda eleverna från att använda telefonerna på rasten, men också då ska skolan ingripa om de används på ett sätt som stör.
En elev som har fyllt 15 år kan själv bestämma om hen tar sin egen mobil till skolan och om hen använder den i undervisningen.
Skolan kan inte kräva att en elev använder sin egna mobiltelefon, utgångspunkten är att man i undervisningen använder skolans digitala verktyg, men om eleven vill kan hen använda sin egen mobiltelefon.
Källa: Utbildningsstyrelsen.
– Ibland har nästan alla mobilen framme, och bara ett par har den i väskan, säger Matias Kytölä.

Oklart hur telefonen påverkar inlärning och undervisning

– Eleverna får inte ha telefonerna framme under mina lektioner men jag samlar inte heller systematiskt in dem, säger Christel Meinander som är lärare i modersmål och litteratur i Lagstad.
Under hennes sju år i skolan har telefonanvändningen varit ett pågående samtalsämne i korridorerna och lärarrummet. Hon anser att telefonerna generellt inte hör hemma på lektionerna, men ibland kan de ha sina fördelar om eleverna snabbt behöver leta upp information om något ämne.
– Ibland får de också lyssna på musik, säger hon.
– Vi hoppas att man talar om telefonanvändningen hemma och att barnen lär sig använda telefonerna på ett klokt sätt, säger Christel Meinander, lärare i modersmål och litteratur vid Lagstads högstadieskola.
Om hon tvingas uppmana en elev att lägga ifrån sig mobilen upprepade gånger kan det bli en markering i Wilma.
Läs också: Ledare: Inga tryckta skolböcker i Svenskfinland – sämre läsförståelse?
Vid utbildningsstyrelsen uppger man att det inte finns någon djuplodande heltäckande forskning eller gemensam syn kring hur telefonanvändningen direkt påverkar inlärningen.
– I många fall handlar det om hur lätt både unga och lite äldre halkar in på att använda sin mångsidiga mobil till något annat än man just ombetts att använda den till. Då ställs nyttan mot frestelsen, säger Kurt Torsell som är direktör för den svenskspråkiga verksamheten vid utbildningsstyrelsen.
– Jag märker att eleverna är ganska trötta på lektionerna eftersom de är uppkopplade en stor del av sin vakna tid. De är vana vid att det ska hända hela tiden och vara fart på, säger Christel Meinander.
Hon hoppas att föräldrar skulle tala med sina barn om hur man använder telefonen på ett klokt sätt.
Snapchat nämns som en populär applikation bland eleverna i Lagstads skola.
– Telefonerna är ju nog här för att stanna – också i skolorna, tror jag. Men balansen i barnens telefonanvändning saknas just nu. Förhoppningsvis är det här en övergångsfas, säger Meinander.

Oro för att lämnas utanför 

En möjlig orsak till att det är så svårt att lämna telefonen i skolväskan är att eleverna annars upplever att de missar något eller lämnas utanför, misstänker Meinander.
– Jag minns en elev som sade att ”tänk så skönt det skulle vara utan de här telefonerna”, men samtidigt vill man inte lämnas utanför om alla andra använder sin mobil hela tiden.
Eleverna som HBL talar med tänker i liknande banor.
– Man känner sig inte så ensam om man har telefonen med sig på timmen, säger åttondeklassaren Enni Lintunen.
Läs också: 
Gratis gymnasium blev dödsstöten för finlandssvenska skolböcker
Så här har skolgymnastiken förändrats på 30 år – ”Förut försökte man kanske lite mer trycka in alla i samma form”

ANDRA LÄSER