Insändare: Tack Finland!

Sveriges Natoansökan blev verklighet genom finska initiativ, som skapade insikt och ökad handlingsförmåga hos svenska politiker! Utan finsk beslutsamhet hade svenska politiker inte ändrat sin inställning till Nato.
Just den finska kompetensen att koppla samman demokrati och beslutsförmåga har jag lyft med olika exempel i min bok "Diktatur, demokrati, delaktighet och jorden år 2040", som publicerades i våras. Att kunna kombinera demokrati med beslutsamhet är nödvändigt men svårt.
Under mitt arbete med att öka kvaliteten i olika verksamheters (privata som samhällsägda) värdeskapande processer, framhåller jag därför denna finländska förmåga som ett föredöme. En kompetens Finland har all anledning att vara stolt över!
Egentligen borde vi här uppe i Norden kunna fungera som föredömen för länder, som vill utveckla sina politiska system och sitt näringsliv mot mer av delaktighet genom demokrati! Och då har Finland något att lära ut - hur kombinera demokratins mer komplicerade strukturer i såväl politik som näringsliv med ökad kvalitet i beslutsförmågan?
Något som dessutom krävs, för att vi ska kunna klara hotet från klimatförändringarna. De är enligt David Attenboroughs bedömning omöjliga att reparera efter år 2040. Därför krävs mer av finsk handlingskraft i arbetet med dessa. Ett arbete som nu kanske präglas för mycket av internationella överenskommelser men för lite av fokus på de förändringar, som krävs i människans vardag.
Vi har 18 år på oss, för att utveckla våra politiska system, vårt näringsliv och oss själva i förmågan att konstruktivt hantera klimathotet. Då är inte ännu fler diktaturer rätt väg! I stället krävs demokratier med förmåga att skapa delaktighet rätt väg. Men för att undvika att "upp flyger orden, tanke och handling stilla står" krävs ökad beslutsförmåga och kraft att genomföra! Något vi andra kan lära av Finland!
Björn Molin, Stockholm, Sverige

ANDRA LÄSER