Låt kulturen genomsyra samhället

"Så mycket är säkert att all kultur alltid är politisk, av den enkla anledningen att det är en politisk handling att vara engagerad."

Det finns ingenting som inte är kultur. Allt vad mänskligt liv handlar om är kultur. Det enda som kan åtskiljas från kulturen är naturen, såsom Unesco gör då världsarvet delas in i ett kulturarv och ett naturarv. I själva verket är det inte säkert att ens natur och kultur går att skilja åt. Det finns knappast någon mänsklig kultur i hela världen som inte skulle ställa sin kulturella självförståelse i relation till den natur och miljö den lever i. Och man behöver bara tänka på hur romantiken idealiserade naturen för att inse i vilken grad den är föremål för kulturella föreställningar.

ANDRA LÄSER