Skattmasen största boven för elpriset

18.11.2021 14:30
Jag är mycket förvånad över att ingen har kommenterat Hans Långbackas fina insändare angående elproduktion och överföring (HBL Debatt 9.11).
För ett knappt år sen gjorde jag en jämförelse för tiden 1.12.2019-30.11.2020. Vår stadigvarande bostad, ett parhus I Esbo med direkt elvärme, hade en elkonsumtion på 14 250 kWh som totalt kostade 1 517 euro. Därav produktion 31,7 procent, överföring 27,8 procent och skatt 40,5 procent. På sommarstugan i Pargas skärgård använde vi 10 255 kWh som kostade 1 511 euro. Därav produktion 23,2 procent, överföring 41,6 procent och skatt 35,2 procent.
För båda är elproducenten Fortum och för överföringen ansvarar Caruna. Men, enlig mig är skattmasen den största boven i sammanhanget. Omsättningsskatt uppbärs på elproduktion, grundavgift, överföring och dess grundavgift samt elskatt och till råga på allt även omsättningsskatt på elskatten. Vem står bakom detta? Jo, våra politiker som pläderar för mer användning av elenergi för att ersätta andra energiformer.
Är detta politikernas sätt att sporra oss konsumenter? Att elnätet såldes till utländska investerare är oförlåtligt. Nu har de nya ägarna en monopolställning. Våra politiker kan inte eller vill inte längre helt begränsa prishöjningarna och de stora vinsterna som går till investerare utomlands.
Inte heller förstår jag fjärrvärmens prissättning. Fjärrvärme är ju till stor del en biprodukt av elproduktionen (utan att gå in på detaljer och varianter). Varför höjs då fjärrvärmepriserna i Helsingfors så hutlöst och Helen gör stora vinster?
Precis som Långbacka ifrågasätter man nog politikernas agerande och ansvar då skattebetalarna betalar för politikers idiotiska energibeslut.

Tore Ahlgren,

Esbo

ANDRA LÄSER