Ilja Janitskin och Johan Bäckman döms till fängelse för rasistiska texter i webbtidningen MV-lehti och Uber Uutiset

Helsingfors tingsrätt dömde på torsdagen MV-tidningens grundare Ilja Janitskin till 22 månaders ovillkorligt fängelse för att han tillåtit kränkande skriverier i MV-lehti och Uber Uutiset. Forskaren Johan Bäckman dömdes till ett års villkorligt fängelse för olaga förföljelse, grov ärekränkning och anstiftan till grov ärekränkning.

Tingsrätten gav i dag sin dom i fallet.
18.10.2018 12:26 UPPDATERAD 18.10.2018 19:51
Enligt tingsrättens domslut har Ilja Janitskin tillåtit publiceringen av en lång rad artiklar som har varit antisemitiska och rasistiska i den famösa webbtidningen MV-lehti och Uber Uutiset. Janitskin fälldes för grov ärekränkning och hets mot folkgrupp.
Janitskin döms också för grov ärekränkning som hänför sig till artiklar med kränkande innehåll om den tidigare Yle-reportern Jessikka Aro.
Janitskin och forskaren Johan Bäckman åläggs att betala sammanlagt 136 000 euro i skadestånd.
Ilja Janitskin under rättegången.
Forskaren Johan Bäckman döms till ett års villkorligt fängelse för olaga förföljelse, grov ärekränkning och anstiftan till grov ärekränkning på grund av att han upprepade gånger har kontaktat Aro på ett hotfullt sätt och försökt skrämma Aro till tystnad på grund av hennes journalistiska avslöjanden om ryska trollfabriker.
En tredje person, som jobbar som MV-lehtis medarbetare, dömdes till tre månaders villkorligt fängelse för grov ärekränkning, hets mot folkgrupp och brott mot upphovsrätten.
Rättegången mot webbtidningen MV-lehtis frontfigurer och bakgrundskrafter har tillmätts stor principiell betydelse också internationellt.
Forskaren Johan Bäckman som dömdes till ett års villkorligt fängelse.
Jessikka Aros försvarsadvokat Martina Kronström är nöjd med tingsrättens domslut.
– Det är en välmotiverad dom och straffen överträffar det vi själva yrkade på. Jag tror och hoppas att domslutet kommer att avskräcka viljan att grunda motsvarande sajter med kränkande innehåll, säger Kronström.
Enligt tingsrättens beslut har Janitskin ansvarat för de artiklar som har publicerats på MV-lehtis sajt. Under rättsbehandlingen i juni urskuldade Janitskin sig med att säga att han inte är vare sig chefredaktör eller ansvarig utgivare och därmed inte bär ansvar för webbtidningens innehåll.
Helsingfors tingsrätt köpte inte Janitskins argument utan anser att han i egenskap av sajtens grundare och frontfigur har haft ett juridiskt ansvar för det som har publicerats på webbsidan.
Domslutet har, enligt Kronström, en stor principiell betydelse eftersom det anger ramarna för den rättspraxis som kommer att tillämpas i motsvarande fall i framtiden.
Hatkampanjen mot Aro har fortsatt med oförminskad styrka i år. Hon utsattes för regelrätta hot i samband med rättegången i somras och har bombarderats med hatmeddelanden och drabbats av trakasserier under sensommaren och hösten, trots pågående rättsprocess.
– Jag är försiktigt hoppfull att domslutet kommer att ange gränserna för vad man får skriva i fortsättningen. Det här är en uppmuntrande signal till alla grävande journalister som har utsatts för hot, säger Aro.
Artikeln har redigerats kl. 19.57: Den tredje dömda personens namngavs i en tidigare version av texten.

ANDRA LÄSER