Insändare: Inhemskt virke borde uppskattas mer

11.10.2022 17:18
En gång i tiden konstaterades att Finland lever av skogen. I dag har Finland också många andra stödben men trä är ändå fortfarande en viktig råvara bland annat inom byggbranschen, industrin och som värmekälla. Virket verkar nu få ett mervärde till följd av den enorma prisstegringen för flera råvaror och produkter.
SLC:s och MTK:s skogsavdelningar ingjuter förtroende för att det inhemska virket ska räcka till. De konstaterar att allt virke som industrin behöver fås från de inhemska skogarna och att det kan köpas normalt på marknaden. Sakkunniga påstår att vi på kort sikt kommer att klara av att ersätta virkesimporten med virke från den inhemska marknaden. Förhoppningvis leder denna kris också till att Finland satsar mer på skogen och skogsbruket, sammanfattar skogsexperterna.
Virkesimporten från vårt östra grannland har upphört till följd av kriget som härjar i Ukraina. Enligt bedömningar borde inga landsomvälvande katastrofer bli aktuella i Finland även om vi också hos oss måste se på många saker ur ett annat perspektiv.
Under de senaste åren har Finland importerat 9−10 miljoner kubikmeter virke från Ryssland och av detta är dryga hälften massaved, nästan en tredjedel flis och en del stockträd. Avverkningsmängden för inhemskt virke har på årsnivå varit knappa 80 miljoner kubikmeter vilket utgör cirka 70 procent av den årliga tillväxten. Finlands skogstillgångar har uppskattats till cirka 2,5 miljarder kubikmeter.
Man kan undra varför virke importeras då inhemskt virke ständigt bli över och sparas för framtiden. Nu kan vi dock konstatera att lyckligtvis har man sparat för framtiden.
Hans Ingvesgård, Lappfjärd

ANDRA LÄSER