Fennovoimas öde intresserar utomlands

Näringsministeriet har blivit kontaktat av industriella aktörer som är intresserade av vad som händer på kärnkraftstomten i Pyhäjoki. Inga kärnkraftsbolag finns bland dem som kontaktat ministeriet.

Näringsministeriet får förfrågningar av företag som undrar ifall Finland planerar att låta någon annan än Fennovoima bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki.
Vad händer med det påbörjade bygget i Pyhäjoki, där det var meningen att ryska Rosatom skulle bygga ett kärnkraftverk för Fennovima?
Den frågan intresserar utländska, industriella aktörer som eventuellt har planer på att investera i Finland. De företag som varit i kontakt med Näringsministeriet vill främst kartlägga situationen, uppger näringsminister Mika Lintilä (C).
Någon kontakt från energibolag eller direkta kärnkraftsbolag har inte kommit, uppger ministern.
– Tomten och byggarbetsplatsen tillhör Fennovima, men staten har ett intresse av att medverka till att den blir bebyggd, säger Lintilä.
Minister Lintilä presenterade på onsdagen Finlands energi- och klimatpolitiska linjer och kärnkraften är en väsentlig del av planerna framöver. Enligt Lintilä kan också den kärnkraft som föll bort i och med att Fennovoima drog sin ansökan om att få bygga på Hanhikiviudden komma att behövas.
Han påminner ändå om att en eventuell ny aktör inte kan börja bygga snabbt. Förutom att affären med Fennovoima måste göras krävs ett nytt principtillstånd för ett eventuellt nytt kärnkraftverk. Principtillståndet ska igenom både regering och riksdag. Processen för tillstånd att bygga tar flera år i anspråk.

Kunnandet intresserar

Mika Lintilä omtalar att det finländska kunnandet då det gäller kärnkraft också i övrigt intresserar utomlands. Finland blir först i världen med att slutförvara högaktivt kärnavfall i Posivas grotta i Euraåminne. I dagsläget är grottan planerad för kärnavfall från Fortums kärnkraftverk i Lovisa och Industrins Krafts kärnkraftverk i Olkiluoto.
– Intresset för vår lagringsmetod är stort, men Finland kommer inte att ta emot kärnavfall från utlandet, säger ministern.
Finland håller på att förnya lagen om kärnenergi och i den nya lagen ska också små modulära reaktorer, så kallade SMR, beaktas. Tanken är att i framtiden kunna framställa sådana i serieproduktion. Lintilä påminner om att det ändå inte är frågan om små reaktorer på någons bakgård utan om stora anläggningar där säkerhetsfrågan är viktig.
– SMR är inte lönsamt ännu, men det är bra att beakta dem som ett alternativ då lagen förnyas, säger han.
Lintilä presenterade på onsdagen huvudlinjerna i klimat- och energistrategin. Strategin behandlas av statsrådet på torsdagen.

ANDRA LÄSER