Höga elkostnader kan dras av i beskattningen

För den som vill dra av sina höga kostnader för el i beskattningen genast i januari lönar det sig att skaffa ett nytt skattekort i början av året. Avdragets summa är maximalt 2400 euro för ett hushåll.

Personer som bor i hushåll med höga elräkningar kan under våren dra av en del av de höga kostnaderna i beskattningen.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
17.11.2022 05:01
För att underlätta för hushåll som tampas med höga elräkningar beslutade regeringen tidigare i höstas att göra det möjligt att dra av en del av elkostnaderna i beskattningen nästa år. Den som har elräkningar på över 2000 euro under perioden från januari till april nästa år kan söka om avdraget i form av ett hushållsavdrag.
Avdraget kan göras antingen genom att ansöka om ett nytt skattekort i början av nästa år, eller i deklarationen för 2023. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag. Hushållen får dra av 60 procent av den del av elräkningen som stiger över 2 000 euro.
Finansministeriet räknar med att avdraget berör drygt 250  000 hushåll. Skatteintäkterna minskar i och med avdraget med cirka 265 miljoner euro.
”Om man vill få ekonomisk nytta av elavdraget snabbt lönar det sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt i början av året och ange en uppskattning av elkostnaderna för perioden januari–april. Då påverkar avdraget hur mycket skatt man betalar på lönen under resten av året”, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Räkneexempel: så fungerar avdraget

En ensamboende person har elräkningar för totalt 4 000 euro för tidsperioden januari–april 2023. Hen får då dra av 60 procent av den del som överstiger 2 000 euro, alltså av 2 000 euro. 
Avdraget uppgår till 60 procent av 2 000 euro, det vill säga 1 200. Den här summan dras av som hushållsavdrag i beskattningen.
Om personen inte har hushållsavdrag av andra orsaker räknas en självrisk på 100 euro bort. Det betyder att den ekonomiska nyttan av elavdraget landar på 1 100 euro. 
Om hushållet i stället består av två personer som delar lika på elkostnaderna kan båda söka om avdrag. I ett fall där kostnaderna är lika stora som i det första exemplet uppgår den avdragsgilla delen till 1 000 euro per person. Bägge kan dra av 60 procent av detta belopp i sin beskattning, det vill säga 600 euro. 
Självrisken är dock personlig, vilket betyder att 100 euro dras av bägge personers elavdrag. Den ekonomiska nyttan blir i det fallet 500 euro per person. 
Elavdraget gäller för stadigvarande bostäder och kan uppgå till maximalt 2 400 euro, om elkostnaden överstiger 6 000 euro under perioden.
Flera personer kan dra av elkostnaderna för samma bostad om de som delar bostad betalar elräkningen tillsammans. Makar kan dela avdraget sinsemellan hur de vill även om endast den ena av makarna har betalat räkningen, uppger Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen påpekar också att det inte går att göra något avdrag för avgiften för elöverföring. 
Det går inte heller att ansöka om elavdrag för kostnader som har att göra med jordbruks- eller näringsverksamhet eller om de dras av någon annanstans i inkomstbeskattningen.
Möjligheten att dra av kostnaderna för höga elräkningar påverkar inte möjligheten att göra hushållsavdrag för till exempel en renovering fullt ut.

ANDRA LÄSER