Helsingfors universitet attraherade inte internationella studerande

Antalet ansökningar från internationella studerande minskade med nästan hälften från i fjol. Orsaken är de nya läsårsavgifterna.

57 procent av ansökningarna till de internationella magisterprogrammen kom i år från studerande utanför EU och EES-området. I fjol var andelen 73 procent.
Då antalet ansökningar till magisterprogrammen totalt minskade med cirka 30 procent innebär det att antalet internationella ansökningar minskade med nästan 45 procent.
– Minskningen i antalet ansökningar beror troligtvis på att de engelskspråkiga magisterprogrammen är avgiftsbelagda från och med denna höst för studenter som kommer från länder utanför EU och EES-området, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta vid universitetets undervisnings- och studentservice.
Stoleken på de nya läsårsavgifterna är 13 000–18 000 euro, beroende på utbildningsprogram.
Av de studerande som kommer från länder utanför EU och EES-området antogs 132, varav 65 tog emot sin studieplats. De flesta av dem är från Kina. 26 studenter beviljades stipendium, vilket betyder att det är 39 studenter som kommer att betala hela läsårsavgiften.
– Vi kommer att satsa mer på att universitetet ska bli mer känt bland internationella studerande. På detta sätt tror vi att fler internationella studenter lockas till Helsingfors universitet, även från länder utanför EU och EES-området, säger Niinistö-Sivuranta.
Till de engelskspråkiga magisterprogrammen antogs totalt 255 studerande av 1 614. Utbytesstudenter som deltar i internationella utbytesprogram ansöker om studieplats i en annan ansökningsprocess.
Antalet program minskar i höst från 48 till 28, vilket enligt universitetet innebär att jämförelser med tidigare år endast är riktgivande.

ANDRA LÄSER