Få kvinnliga studerande på mansdominerad ekonomilinje: "Vi måste stötta varandra"

Med sju kvinnor i spetsen lobbar nätverket Women's Career Society (WCS) för att inspirera den kvinnliga minoriteten som studerar finansiell ekonomi och uppmuntra dem i arbetslivet. Genom att stötta varandra strävar de efter att utmana de rådande könsnormerna i samhället och i arbetslivet. Idén är enkel: kvinnor som motiverar kvinnor.

Women's Career Society leds just nu av sju ambitiösa ekonomistuderande. Från vänster till höger: Catarina Cawén, Tiia Sinisalo och Miriam von Hertzen. På hösten inleder de ett nytt samarbete med den ideella organisationen Ambitious Africa som förespråkar samarbete mellan studerande från Norden och Afrika.
På Aalto-universitetets linje för finansiell ekonomi som inleddes 2019 finns det sammanlagt 79 studerande varav endast 13 är kvinnor. På årets årskurs inleder 75 studerande sina studier på samma linje, endast sju av dem är kvinnor.
ANDRA LÄSER