Helsingfors fullmäktige välsignade skolsammanslagning

Från och med första augusti nästa år är Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen en enhetlig grundskola, men med verksamhet på tre ställen.

15.06.2016 20:53 UPPDATERAD 15.06.2016 20:54
Helsingfors stadsfullmäktige välsignade på onsdagskvällen det beslut som utbildningsnämndens svenska sektion fattade i våras efter en lång och livlig debatt bland föräldrar och andra involverade.
Sammanslagningen innebär att årskurserna fem och sex flyttar till Norsens skolhus, vilket frigör plats för förskola och i daghem.
Elevupptagningsområdet för den nya enhetliga grundskolan i södra området består av upptagningsområdena för nuvarande Cygnaeus och Kronohagens lågstadieskolor.
Svenska sektionen fattar beslut om vad den nya skolan ska heta.

ANDRA LÄSER