Gasutsläppet ser ut att minska – kan upphöra på söndag

Utsläppen i Östersjön pågår fortfarande, men omfattningen av det mindre utsläppet i svensk ekonomisk zon ser ut att ha minskat, enligt svenska Kustbevakningen, som under fredagen ska göra nya flygobservationer.

Den mindre gasläckan från Nord Stream 2 i svensk ekonomisk zon i Östersjön. Bild tagen från Kustbevakningens flygplan.
TT
30.09.2022 14:28
På torsdagen såg Kustbevakningen, som bevakar området dygnet runt, vid flygobservationer en förändring vid det mindre av de två utsläppen i den svenska ekonomiska zonen, det över Nord Stream 2, som tyder på att det har minskat i omfattning.
– Det var en visuell bedömning vi gjorde i går att det hade minskat. Vi kommer ha ett flyg uppe under förmiddagen och när de har rapporterat vet vi mer om det här lilla utsläppet fortsatt minskar eller om det har ökat igen, säger Kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.

Farligt att gå ner

Sjöfartsverket ändrade på torsdagen sin navigationsvarning i samråd med den danska Sjöfartsstyrelsen. Handelsfartyg ska hålla sig minst sju sjömil, motsvarande knappt 13 kilometer, från området med de tre läckorna vid Nord Stream 1. Det handlar dock inte om någon ändrad riskbedömning, utan om att underlätta för fartygen med en gemensam varning, enligt myndigheten.
– Vi har ingen prognos på när vi kan upphäva varningarna, säger Lisa Mjörning, presstalesperson på Sjöfartsverket.
På grund av det höga flödet är det i dagsläget för farligt att gå ner och undersöka utsläppsplatserna. Nord Stream har i en kommentar på sin hemsida skrivit att bolaget har för avsikt att bedöma skadorna på ledningen så snart man får tillgång till "nödvändiga officiella tillstånd".
Detta kan dock ske först när trycket i gasledningen har stabiliserats och läckaget har upphört och fram tills dess är det inte möjlighet att ge någon prognos kring en återställning av ledningssystemet, enligt Nord Stream.

Osäkra prognoser

Från danskt håll har man tidigare sagt att gasflödet bör avta eller upphöra på söndag, då ledningarna väntas vara tömda. Men prognoserna för när de kan undersökas närmare är fortsatt osäkra.
– Kontakterna med Nord Stream säger ju att gasen ska minska eller till och med avta under söndagen. Vi tar höjd för att den inte gör det, det är ett scenario vi måste vara beredda på. Eventuella arbeten under ytan eller på ytan får vi återkomma till i ett senare skede, säger Mattias Lindholm.

ANDRA LÄSER