Exceptionellt många drunknade i juni

I juni drunknade 30 personer. Antalet är det högsta sen juni 1999 då 45 dödsfall rapporterades.

Många drunknar när de faller i vattnet ur sin båt. Simundervisnings- och livräddningsförbundet påminner om att använda flytväst.
Juni har varit rekordvarm i många delar av landet och det syns också som en ökning i antalet drunkningsolyckor, visar färska uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund.
14 av de som drunknade i juni dog under en simtur. Fyra av dödsfallen skedde i båttrafiken.
I de övriga 12 fallen är det ännu oklart hur situationen olyckan skedde. 13 av dödsfallen i juni skedde under midsommaren.
"Vi talar om ovanligt höga siffror i år, det är mycket sorgligt med tanke på att största delen av dödsfallen hade kunnat undvikas", säger Niko Nieminen, expert på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbundet SUH, i ett pressmeddelande.
Vid många av olyckstillbuden har det varit barn som varit nära på att drunkna och tyvärr har det även funnits fall där hjälpen kommit för sent.
– Det är viktigt att det finns någon som är på alerten, speciellt när det gäller barn, men också vuxna, säger Nieminen.
Oftast beror drunkningsolyckorna på att man överskattar sina simfärdigheter eller faller i vattnet ur en båt. I ungefär hälften av dödsfallen i Finland har den avlidna personen druckit alkohol.
Nieminens främsta råd för säkerhet vid vattnet är att undvika onödiga risker.
– När man åker ut på vattnet ska man använda flytväst och när man simmar bör man vara realistisk om hur bra simmare man är. Ifall man druckit alkohol ska man hållas på stranden, säger Nieminen.
Dessutom ger Nieminen rådet att alltid simma längs stranden.
I Finland drunknar årligen cirka 100-150 personer. I år har sammanlagt 68 dödsfall rapporterats.
ANDRA LÄSER