Sveriges överbefälhavare varnar för Gazprom

Naturgasbolaget Nord Stream 2 med ryska Gazprom som största ägare borde inte få hyra Slite hamn på Gotland. Det anser Sveriges överbefälhavare Micael Bydén i en intervju för SVT Nyheter. Finland borde göra gemensam sak med Sverige kring säkerhetspolitiken, anser riksdagsledamot Elina Lepomäki (Saml).

Nord Stream 2 har närmat sig de regionala myndigheterna på Gotland för att höra sig för om möjligheterna att hyra hamnen i Slite för att förvara rör som behövs för bygget av den planerade nya naturgasledningen Nord Stream 2.
Ett sådant upplägg för ledningsrör finns redan i Kotka och dit anlände de första rören för ett par veckor sedan. Koverhar i Hangö är också tänkt att fungera som lager och serviceställe för den planerade rörledningen.
Men nu varnar Sveriges överbefälhavare Micael Bydén för att låta det Gazpromledda konsortiet kring Nord Stream 2 hyra hamnen i Slite för sin logistik. Enligt SVT kunde region Gotland tjäna 50 miljoner kronor eller cirka 5,5 miljoner euro på affären.
I Kotka ska rören också beläggas och där beräknas de totala inkomsterna bli betydligt högre än så.
Hittills har Bydén inte velat uttala sig om den planerade nya gasledningen, men i intervjun för SVT sade han så här:
– Det är väl klart att jag har synpunkter. Och då är inte de synpunkterna i grund och botten det jag helst vill, att ett annat land oavsett vilket det är, ska ha tillgång till en infrastruktur som över tiden är väldigt viktig för försvarsmakten. Det måste jag kunna få säga.
Sverige meddelade i mitten av september att permanenta militärförband förläggs på Gotland och motiverade det med läget i omvärlden.
– Med det här så säger vi att vi är på plats, vi tar ansvar. Vi bygger en tröskeleffekt som ska få någon annan att tänka till både en och två gånger innan man gör någonting, säger Bydén i Intervjun för SVT.

Finland neutralt

Nord Stream 2 har ännu inte fått grönt ljus för att bygga sin ledning mellan Ryssland och Tyskland. Ledningen i två parallella rör är tänkt att gå ungefär där nuvarande Nord Stream 1 är dragen. Tillståndsförfarandet ska enligt planerna vara klart nästa år och håller planerna byggs rören 2018 och 2019.
I Sverige är tanken att göra en säkerhetspolitisk bedömning av det nya ledningsprojektet och en grupp finländska politiker, bland dem Anders Adlercreutz (SFP) och Elina Lepomäki (Saml) har också efterlyst en sådan.
Statsminister Juha Sipilä (C) svarade i slutet av september på riksdagsledamöternas skriftliga spörsmål att den planerade nya gasledningen enligt nuvarande bedömning inte påverkar Finlands säkerhetspolitiska ställning. Inga säkerhetshot är heller förknippade med byggnadsskedet, eftersom projektet, enligt svaret, står under effektiv myndighetstillsyn.
Anders Adlercreutz tycker att det är klart att gasledningsprojektet har en politisk dimension. Projektet går enligt honom också emot målsättningarna i EU:s energiunion. En ny ledning försämrar situationen främst i Östeuropa och är inte det mest ekonomiska sättet att öka gasöverföringskapaciteten mellan Ryssland och EU.
– Det här är en fråga som vi måste kunna diskutera och en fråga vi ska föra en diskussion om i hela Östersjöregionen, säger Adlercreutz.
Lepomäki är inne på samma linje.
– Jag tycker det är konstigt att Finland ser Nord Stream 2 enbart som ett kommersiellt projekt, säger hon.
Lepomäki konstaterar att den finska försvarsmakten inte uttalat sig om ledningsbygget och att Finland förhållit sig neutralt till det. Några juridiska möjligheter att påverka har vi inte, eftersom ledningen bara löper genom den ekonomiska zonen, inte på finskt territorialvatten, påpekar hon.
– Jag skulle ändå gärna se att Finland samarbetade med Sverige också i den här frågan när vi nu går in för ett ökat säkerhetspolitiskt samarbete. Vi kunde bilda enad front med Sverige och de baltiska staterna som strävar efter att stoppa projektet, säger Lepomäki.

Omstritt projekt

• EU importerade 2013 nästan 40 procent av sin gas från Ryssland. Nord Stream 2 skulle öka den andelen märkbart.
• Rysk gas strömmar till EU via Ukraina, men numera främst genom ledningen Nord Stream 1.
• Ledningen går från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland. Gasen kommer från flera ryska gasfält.
• Nord Stream 2:s preliminära budget är 8 miljarder euro.
• Går allt planenligt tas den nya ledningen i bruk 2020.
ANDRA LÄSER