Gäddan hotad i Östersjön: "Oroväckande"

Gäddan är definitivt på nedgång i Östersjön, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fortsätter den negativa trenden får det allvarliga konsekvenser. – Det är oroväckande, säger forskaren Jens Olsson.

En trekilosgädda fiskad från Mälaren. Att freda fisket är ett alternativ som kan rädda fisken, enligt forskare. Arkivbild.
28.01.2023 11:35
I flera år har det kommit enskilda larm om att gäddan minskat kraftigt i Östersjön. Men en övergripande bild har inte gått att få, förrän nu.
– Många som vistas i skärgården, och även jag själv, har upplevt att den har försvunnit från stora delar av skärgården. Men det har varit väldigt svårt att kvantifiera det, eftersom vi har så dåligt med data, säger Jens Olsson.
Det dåliga underlaget grundar sig i att gäddan är en slug fisk som gömmer sig i vass och sjögräs i väntan på sitt byte – vilket i sin tur försvårar för forskare som provfiskar med nät för att mäta bestånden. Fiskarna lyckas helt enkelt undgå fångstverktygen.
I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fisheries Research, har Jens Olsson tillsammans med två kollegor vid svenska Institutionen för akvatiska resurser på SLU sammanfört 60 olika lokala mätningar för att få en övergripande bild.

"Extremt kraftigt"

Mätningarna, eller tidsserierna som han kallar dem, sträcker sig 15–20 år tillbaka i tiden. Tidsserierna har hämtats från åtta länder vid Östersjöns svenska kust.
– I de enskilda tidsserierna minskar det mellan 15 och 100 procent. I vissa områden extremt kraftigt. Det finns områden där det har ökat lite grann, men framförallt ser vi minskningar, säger Olsson.
I Östersjön är gäddan den största rovfisken. Ur miljösynpunkt får ett minskat gäddbestånd stora konsekvenser för ekosystemet.
– I och med att gäddan är ett rovdjur, en toppredator, håller den näringsväven i schack, säger Jens Olsson.

Syrefattig havsbotten

Minskar antalet gäddor ökar i stället antalet mindre fiskar, som spigg. Ökar antalet spigg minskar antalet bottendjur och djurplankton, vilket i sin tur leder till en utbredning av trådalger – vilket i längden skapar en syrefattig, död havsbotten.
Men det är inte bara miljön som blir lidande.
– Yrkesfisket fiskar väldigt lite gädda i dag, för att det finns för lite. För fritidsfisket är det väldigt negativt, gädda är en av de populäraste arterna längs kusten att fiska, säger Jens Olsson.
Frågan är inte bara av akademiskt intresse. Mellan 1,5 och 2 miljoner människor i Sverige ägnar sig åt fritidsfiske.
Vad bör då göras för att förhindra utvecklingen? Forskarna presenterar flera möjliga lösningar i sin artikel, som att freda gäddan från fiske samt att skydda och restaurera dess lekområden.

Jaga säl och skarv

Ett annat alternativ som brukar luftas är att öka jakten på säl och skarv, två gäddätande rovdjur vars population har ökat i Östersjön. Skarven äter yngel och smågäddor, sälen äter vuxna gäddor.
Jens Olsson säger att det är en möjlighet i vissa områden, men ställer sig frågande till att "skjuta av ett djur för att rädda ett annat".
– I vissa fall bör man kanske reglera predationen från säl och skarv i de områdena. Men generellt fungerar det inte på Östersjöskala, säger han.
På frågan om gäddans framtid är hotad manar Jens Olsson till lugn.
– Den kommer inte att dö ut i Östersjön, det är jag helt säker på. Det är inte som med ål och torsk.

Fakta | Gädda

Gäddan, latinskt namn Esox lucius, är en rovfisk som förekommer i sötvatten och svagt bräckt vatten.
Honorna kan bli uppemot 1,5 meter långa och väga 30 kg , jämfört med de upp till 1 meter långa och 10 kg tunga hanarna.
Gäddan har sylvassa tänder längs sin långa mun. Vanligtvis är den grågrön upptill, vit undertill och grön på sidorna, med vita eller gula fläckar. Färgen varierar beroende på föda och miljö.
Livet för en gädda är solitärt och går ut på att försvarar sitt revir, ofta i en vass. När den jagar äter den småfisk som spigg och mört, men även andra mindre djur.
I Sverige är den populär bland sportfiskare, men inte särskilt efterfrågad i yrkesfisket.
Källa: Nationalencyklopedin

ANDRA LÄSER