Svår utvärdering efter pandemin

När pandemin ebbat ut väntar utvärderingar som inte blir nådiga för prognosmakarna.

Det är en svår tid för svenskar just nu, omringade av länder som inte vill släppa in världsförbättrarna från landet Lagom. Ledande politiker vill inte höra talas om att de själva hösten 2015 satte upp bland annat EU:s hårdaste regler mot flyktingströmmen.

ANDRA LÄSER