Estland vet hur det är att lämnas ensamt – stark vilja att hjälpa Ukraina

I Estland minns man hur det var att lämnas ensamt under andra världskriget. Därför är viljan stark att hjälpa Ukraina, säger forskardirektören Kristi Raik i Tallinn.

I Estland finns en stark vilja att hjälpa Ukraina, också militärt. Orsaken kan vara historisk, att Estland självt har liknande erfarenheter, säger Kristi Raik på Utrikespolitiska institutet i Tallinn.
Det finns mycket i Estland som påminner om reaktionerna i Finland. Det handlar om den djupa chocken, ångesten och rädslan. Bägge länder har kommit med starka fördömanden gentemot Ryssland. Det finns också en vetskap om att inget akut hot riktar sig mot var sig Finland eller Estland.

ANDRA LÄSER