Kommitté kritiserar Pajunen – "Skapa stark svensk service för att trygga språket"

Tvåspråkighetskommittén ger inte beröm för den planerade organisationsmodellen i Helsingfors, och kritiken gäller hotbilden att försämra och försvaga den svenskspråkiga servicen.

Nina Weckström
23.05.2016 18:00 UPPDATERAD 23.05.2016 18:22
Tvåspråkighetskommittén i Helsingfors tillsattes i oktober i fjol och av överborgmästare Jussi Pajunen. Uppdraget är att värna om och främja tvåspråkigheten i Helsingfors, och nu riktar kommittén skarpt kritik mot Pajunens nya organisationsmodell för att den innehåller stora risker och negativa konsekvenser för tvåspråkigheten.
Enligt den nya modellen ska staden verka utifrån fyra sektorer som ska ersätta alla ämbetsverk, inklusive utbildningsverket som har haft en egen särskild svensk linje som tak för tre sektorer, nämligen svensk dagvård, svensk grundläggande utbildning och svensk gymnasieutbildning.
Enligt det nya administrativa upplägget skulle den svenska linjen inom utbildningen splittras i tre åtskilda tvåspråkiga enheter, och det är allt annat är bra för svensk service. Kommittén föreslår i stället att den nya organisationsmodellen ska innehålla en stark och livskraftig svenskspråkig helhet inom bildning och den bör inkludera utöver dagvård, grundskola och gymnasium även Arbis. Arbis blir enligt tidigare planer en självständig enhet inom kultursektorn.
Kommittén är inte heller nöjd med planerna för social- och hälsovården, och uttrycker en önskan om att den svenska sektionen fortsätter och med utvidgade befogenheter.
Stadsfullmäktige fattar beslut om den nya organisationsmodellen om bara en månad, den 22 juni.

ANDRA LÄSER