Trots olyckor och felparkeringar vill städerna behålla elsparkcyklarna – "De fyller en funktion"

Elsparkcyklarnas vara eller icke vara har varit på mångas läppar under sommaren. I Åbo och Vasa, som båda har elsparkcyklar, är dock tongångarna främst positiva.

Felparkerade elsparkcyklar har varit ett hett debattämne under sommaren och hösten.
05.10.2021 16:59 UPPDATERAD 05.10.2021 17:00
– Min uppfattning är att det fungerat ganska bra och är populärt i synnerhet bland studerande. Men visst finns det vissa negativa sidoeffekter även med detta fenomen. Vasa stad har reagerat bland annat genom att sänka hastigheten nattetid, säger Joakim Strand (SFP), ordförande för Vasa stadsfullmäktige.
Bland annat har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) rapporterat om att elsparkcyklarna i sommar har orsakat många olyckor som krävt sjukvård. Oftast har de som drabbats varit alkoholpåverkade personer i 20-årsåldern, enligt HUS.
"Vi har kommit överens om säkerhetsåtgärder, såsom sänkta hastighetsbegränsningar, inom hela branschen. Därtill försöker vi förhindra fyllekörning genom ett reaktionstest som aktiveras i vår app nattetid. Vi har även adderat blinkers och bredare däck", skriver Reetta Alastalo, ansvarig för elsparkcykelföretaget Vois operativa verksamhet i Finland, i ett sms.
Den nattliga hastighetsbegränsningen har sänkts till 15 kilometer i timmen. I vanliga fall är topphastigheten 25 kilometer i timmen. Därtill har elsparkcykelföretagen varit beredda att sänka den allmänna hastigheten till 20 kilometer i timmen.
– Trots att verksamheten bör utvecklas och tryggheten stärkas så tycks elsparkcyklarna helt klart fylla en funktion här, säger Joakim Strand (SFP) ordförande för Vasa stadsfullmäktige.

Positivt trots klagomål

Enligt Stella Aaltonen, projektledare på Åbo stad, har elsparkcyklarna fungerat övervägande positivt i Åbo.
– Det finns tre företag som hyr ut elsparkcyklar i Åbo och samarbetet har fungerat bra. I våras startade vi ett gemensamt projekt för att skapa avsedda parkeringsplatser för elsparkcyklarna, säger Aaltonen.
Däremot har staden, enligt Aaltonen, fått in ett par klagomål.
– Folk kräver att staden ska göra något åt elsparkcyklarna, men det finns i stort sett ingenting som staden kan göra. Det hänger mycket på användarna, säger Aaltonen.
Hon framhåller dock att det är säkert att färdas med elsparkcykel i Åbo.
– Det beror förstås på hastigheten, men om man följer trafikreglerna så är det inte farligt, säger Aaltonen.
I Vasa uppmanar stadsfullmäktiges ordförande Strand allmänheten att komma med förslag för att ytterligare förbättra samarbetet mellan staden och elsparkcykelföretagen.
– Jag har varit i kontakt med ledande tjänstemän inom staden och min uppfattning är att den operativa dialogen mellan staden och företagaren fungerar väl, men stadsborna får gärna ta kontakt och komma med utvecklingsförslag, säger Strand.
Trafikreglerna som gäller när man åker på en elsparkcykel är i huvudsak desamma som gäller för cyklar.:
Argument mot elsparkcyklar har varit att stadsbilden försämras och att felparkerade elsparkcyklar utgör hinder för de som försöker ta sig fram i staden.
– Alla levande stadskärnor kännetecknas av att det finns liv och rörelse, det vill säga människor och fordon av olika slag. Orter som aldrig sett ett felparkerat fordon har sällan starka universitet, sjukhus eller större teknologiinvesteringar på gång. Liksom i många andra sammanhang har även användaren ett ansvar, säger Strand.

Tydligare regler behövs

Strand anser dock att ett tydligare regelverk bör utformas för elsparkcyklar.
Enligt polisen har oväntat många dålig koll på vad som avses med trottoar och vad som avses med cykelbana, och var man får framföra en elsparkcykel.
Trafikreglerna som gäller när man åker på en elsparkcykel är i huvudsak desamma som gäller för cyklar. Man får alltså inte köra på trottoarer.
– I synnerhet när man ser flera ungdomar utan hjälm mitt bland bilar blir man orolig. Jag vet att kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) aktiverat sig i denna fråga, säger Strand.
Problemen till trots anser Strand att elsparkcyklarna har en plats i Vasas stadsbild.
–  Trots att verksamheten bör utvecklas och tryggheten stärkas så tycks elsparkcyklarna helt klart fylla en funktion här, säger Strand.
Ett argument mot elsparkcyklar är att de kan utgöra hinder för de som försöker ta sig fram i staden.

Elsparkcyklarnas regler

På en kombinerad cykelbana och gångbana färdas cyklisten på höger sida i förhållande till färdriktningen. Gående kan välja vilken kant de vill.
Gångbanan är enligt sitt namn avsedd för fotgängare.
När en cykelbana och gångbana löper parallellt, och separeras med en vit linje, har fotgängare och cyklister var sin halva. Vägmärket anger vilken sida som är till för fotgängare och vilken sida som är till för cyklister.
Att farmföra ett fordon under påverkan av alkohol eller andra droger på ett sätt som äventyrar någon annans säkerhet är ett straffbart brott.

ANDRA LÄSER