Beslutet motiveras med personalbrist och förändrat vårdbehov

Sjukvårdsdistriktet ignorerade Västnylands protestrop. Det säger SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz efter att HUS styrelse röstade ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. HUS ordförande Ulla-Marja Urho kontrar med att en åldrande befolkning behöver läkarmottagning och rehabilitering, men sällan akuta operationer.

"Det här försämrar tillgången till service i Västnyland. Det är otroligt att HUS täcks gå och göra ett sådant här beslut just nu mitt i coronaepidemin", säger kommunstyrelseordförande i Ingå.
06.04.2020 12:37 UPPDATERAD 06.04.2020 17:45
"Jag är verkligt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus", säger minister Thomas Blomqvist (SFP) i ett pressmeddelande på måndagen efter beskedet om att HUS slopar samjouren vid Raseborg sjukhus.
Samjour innebär att ett sjukhus har beredskap att bland annat genomföra akuta operationer dygnet runt.
"Jag är inte bara enormt besviken utan också irriterad och frustrerad över att beslutsfattarna i HUS varit oemottagliga för regionens önskemål och krav samt för alla de goda argument en enig skara av representanter för regionen framfört, säger Blomqvist som är från Västnyland.
Beslutet att slopa sjukhusets samjour togs på måndagen med rösterna 11-5. SFP:s, Socialdemokraternas och Vänsterförbundets styrelserepresentanter röstade emot beslutet, medan De gröna, Centern, Sannfinländarna och en av Helsingfors universitets representanter röstade för. Den andra universitetsrepresentanten röstade blankt.
Läs också: Förslaget om att lägga ner samjour i Raseborg väcker bestörtning: "Obegripligt mitt under coronakrisen"

Västnyländska politiker besvikna

Riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP) från Raseborg kallar beslutet ett moraliskt bottennapp mitt under coronakrisen.
"Samkommunen HUS försummar god förvaltning och har ett stort principiellt demokratiproblem då en enhällig region körs över på detta sätt", skriver Kvarnström på Facebook.
Även kommunstyrelseordförande i Ingå Henrik Wickström (SFP) är besviken över beslutet.
– Kommunerna som berörs av beslutet och personalen på sjukhuset har inte haft möjlighet att få ta del av den modell som HUS slog fast för sjukhuset. Vi har inte heller fått veta vad det här beslutet egentligen betyder för servicen i regionen, säger Wickström.
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz (SFP) skriver i ett pressmeddelande att han är bestört över beslutet och anser att nedläggningen av samjouren är förnuftsvidrig.
"Majoriteten av HUS styrelse valde att ignorera Västnylands protestrop – både kommunernas och de över 10 000 medborgares som skrivit under uppropet för att bevara samjouren. Samjourens betydelse för hela regionen kan inte mätas i kostnadskalkyler – nu försvinner en grundläggande del av närservicen".
Läs också: Mobilisering för Raseborgs sjukhus då samjouren är hotad

Brist på anestesipersonal

HUS styrelseordförande Ulla-Marja Urho (Saml) säger att beslutet bygger på två centrala frågor: Behovet av vård och bristen på personal.
Att lägga ner samjouren betyder ändå inte att läkarjouren försvinner.
– Samjouren kräver anestesiläkare dygnet runt sju dagar i veckan och det har varit mycket svårt att få tillräckligt med personal till sjukhuset. Det blir hela tiden värre och värre, säger Urho.
Urho bor i Helsingfors, men har också en bostad i Ekenäs och säger sig känna bra till västra Nyland. Hon lyfter fram att befolkningen minskar samtidigt som medelåldern stiger.
– Människor på området behöver allmän jour och möjlighet att tala med läkare, kanske dygnet runt. Behovet av rehabilitering ökar också. Men det är ganska sällan man behöver opereras akut.
Akuta operationer ska i stället utföras i Lojo eller på Jorvs sjukhus i Esbo.

ANDRA LÄSER