Färgfabriken kvar i ny stadsdel i Dickursby i Vanda

Den nya stadsdel som växer fram kring färgfabriken Tikkurila Oy öster om Dickursby centrum har plats för både bostader och rekreation. Färgfabriken blir tills vidare kvar med sina nuvarande enheter.

Ån är ett viktigt inslag då en ny stadsdel ska byggas i Dickursby öster om stambanan. Så här tänker arkitekterna i förslaget "Park life" att det kunde se ut.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
03.10.2022 16:02
Två arkitektbyråer delar på segern för planeringen av den nya stadsdel som ska byggas kring färgfabiken Tikkurila öster om Dickursby centrum. Den nya stadsdelen blir nästan lika stor som Dickursby centrum och ligger vid Kervo å. 
Tanken är att området ska smälta samman med centrumbebyggelsen och vara både funktionellt och effektivt. Både områdets mångsidiga historia och kulturarv ska lyftas fram. Samtidigt är tanken att använda sig av Kervo ås strandmiljö.
Området ska omfatta bostäder, kontorsutrymmen, service och rekreationsområden.
Färgfabriken kommer också att fortsätta med sin verksamhet öster om stambanan. Möjligheterna att flytta bort produktionen från ett området som i framtiden blir tätt bebyggt har diskuterats, men än så länge har Tikkurila inte fattat något beslut om att bygga en ny fabrik, så produktionen fortsätter tills vidare i den gamla fabriken.
Tikkurila är numera en del av den amerikanska färgkoncernen PPG. Men företaget har långa anor i Dickursby och har legat invid Kervo å och den numera rivna forsen sedan 1862. 
Som självständigt bolag planerade Tikkurila för några år sedan en nylokalisering av verksamheten. Planerna på en flyttning motiverades dels med att Vanda ville utveckla området och bygga bostäder och kontor där, dels med att det inte är hållbart med kemisk industri så nära ett bostadscentrum.
Men i den plan som presenterades på måndagen finns alltså färgfabriken i sin helhet kvar på det område som ska planeras. På området ligger nu också bland annat fabrikens gamla direktörsbostad och hembygdsgården Påkas. Området gränsar till vetenskapscentret Heurekas parkeringsplats.
Den planering som nu tar vid kommer till en början att göras 2023 och 2024. De vinnande förslagen för området ligger som grund för den planeringen.
Den planerade Vandaspåran går inte genom den nya stadsdelen, men löper om den byggs längs ån på andra sidan åstranden från färgfabriken sett.
Området som planeras är omkring 40 hektar stort och ägs till hälften av Vanda stad och till hälften av Tikkurila. De två segrande förslagen är gjorda av arkitektbyrån NOAN samt av arkitekterna Anttila & Rusanen. 

ANDRA LÄSER