Världsekonomins ledare söker riktning i osäker tid – det här handlar IMF-mötet om

Utvecklingen i världsekonomin står i fokus när centralbankschefer, politiker och företagsledare från hela världen samlas i Washington i dag. Mötet är i stor utsträckning ett försök att orientera sig i det osäkra världsläget och se vart utvecklingen är på väg.

Matt Damon deltar i en diskussion med Jim Yong Kim.

Vad handlar det om?

Internationella valutafonden IMF och dess systerorganisation Världsbanken håller vårmöte i Washington den 21–23 april. Utöver den officiella agendan hålls en mängd inofficiella träffar mellan de inflytelserika personer från hela världen som nu är samlade på en och samma plats. Det här är en viktig del av mötet, men vem som träffar vem och vad de diskuterar är inte offentligt. Mycket sker bakom kulisserna.

Vem deltar?

Förutom centralbankschefer, politiker och företagsledare är professorer, forskare och representanter för frivilligorganisationer inbjudna. Från Finland deltar åtminstone tjänstemän från Finansministeriet, Utrikesministeriet och Finlands Bank, samt medlemmen i Finlands Banks direktion Olli Rehn och chefdirektör Erkki Liikanen, som är Finlands representant i valutafondens styrelse.

Vilka frågor är aktuella?

I fokus står utvecklingen i världsekonomin. Inför mötet har IMF publicerat sin ekonomiska översikt som skruvar upp tillväxtförväntningarna. Organisationens ekonomer räknar nu med en global tillväxt på 3,5 procent i år. I den förra prognosen från januari var siffran 3,4 procent.
Trots optimismen finns många orosmoln. Oförutsägbarheten i den amerikanske presidenten Donald Trumps politik är fortfarande stor, samtidigt som de geopolitiska motsättningarna i världen ökar, vilket kan få negativa effekter på investeringar och handel. I Europa har brexitprocessen knappt inletts och i Frankrike hålls presidentvalets första omgång samma dag som IMF-mötet avslutas. Organisationen har vidare uttryckt oro över en snabb räntehöjning i USA, vilket skulle slå hårt mot många fattiga länder som har lånat pengar i väst till låg ränta.

Fler frågor?

Mötet kommer sannolikt att präglas av spänning mellan IMF och Världsbanken å ena sidan, och USA å andra sidan, till följd av Donald Trumps kritik mot organisationerna. I egenskap av den största långivaren till IMF är USA det land som har störst inflytande i organisationen. Men den protektionistiska politik Trump har aviserat går stick i stäv med IMF:s strävan att främja ekonomiskt samarbete i världen. Inför mötet har IMF-chefen Christine Lagarde varnat för att ökade handelshinder kan slå mot tillväxten i världsekonomin.

Vad är IMF och Världsbanken?

IMF och Världsbanken är organisationer med koppling till FN. IMF grundades 1945 med uppdrag att bevaka det internationella valutasystemet, försäkra stabila valutakurser och uppmuntra medlemsländerna att avskaffa handelshinder. I takt med att världen ändrats har IMF:s roll justerats. I dag ger IMF bland annat expertishjälp och lån till medlemsländerna.
IMF samarbetar tätt med Världsbanken som skapades 1944, ursprungligen för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget. Senare är det andra länder som blivit föremål för organisationens arbete. Att främja ekonomisk utveckling och bekämpa fattigdom hör till Världsbankens huvuduppgifter.

Källor: IMF, The Guardian, Sveriges Radio, Finlands Bank

ANDRA LÄSER