Allmän flaggdag ska hedra Ålands självstyrelse

Hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse infaller i år.

Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Ålands självstyrelsedag
SPT
02.06.2021 12:40 UPPDATERAD 02.06.2021 12:44
Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Ålands självstyrelsedag på onsdag den 9 juni. Rekommendationen gäller både årets och nästa års festligheter, som uppmärksammar att det har förflutit 100 år sedan Åland fick sin självstyrelse.
Inrikesministeriet har bestämt att alla statliga ämbetsverk och inrättningar ska flagga med Finlands flagga dessa dagar.
Ämbetsverk som har flera flaggstänger kan, utöver med Finlands flagga, också flagga med Ålands flagga, skriver Inrikesministeriet i ett pressmeddelande.
Flaggningen börjar klockan 8 och slutar klockan 21 den 9 juni.

ANDRA LÄSER