Ulf Kristersson: Ökad sannolikhet att Finland går med i Nato före Sverige

Den svenska statsministern säger att Sverige är förberett på vad som sker om landet blir medlem i Nato efter Finland. – Vi vill förbereda svenska folket på att det kan bli så.

Den svenska statsministern Ulf Kristersson säger att det finns en ökad sannolikhet för att Finland går med i Nato före Sverige. Turkiet anser att Finland har gjort sitt medan Sverige inte har det.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
14.03.2023 11:52 UPPDATERAD 14.03.2023 14:57
– Sveriges väg in i Nato har hela tiden varit längre än den finska vägen, säger den svenska chefsförhandlaren Oscar Stenström när han och statsminister Ulf Kristersson (Moderaterna) möter pressen om Natoprocessen.
– Som alla har hört de senaste veckorna så är det inte uteslutet att Finlands och Sveriges ansökningar kommer att ratificeras i olika steg, inleder Kristersson med.
Han säger att Sverige är förberett på att det kan ske och att riksdagen kommer att hållas informerad om händelseförloppet.
Andra förberedelser är att vara uppmärksam på eventuella påverkansförsök mot Sverige från andra länder.
– Det finns en hel del länder som inte alls skulle vilja att Sverige blir medlem i Nato, säger Kristersson.

”Färdiga med Finland”

Han konstaterar att signalen från Turkiet under de senaste veckorna är att de ”känner sig färdiga med Finland men inte med Sverige”. 
Han säger att valet i första hand fortfarande är att de båda länderna ska gå hand i hand genom Natoprocessen. Kristersson poängterar att det inte finns några bekräftelser på att Finland kommer att gå före.
Stenström säger att Sverige har gjort det som Turkiet har krävt för att godkännas som Natomedlem. Det gäller till exempel den terrorlagstiftning som nu är på snabbspår och som kan träda i kraft i början av juni. Den innebär att delaktighet i en terrororganisation blir straffbart. Samtidigt säger han att Turkiet fortfarande anser att Sverige har en bit kvar.
– Inte minst handlar det då om arbete som våra myndigheter gör för att bekämpa PKK, säger Stenström.
Signalen under trepartssamtalen med Turkiet och Finland var tydlig enligt Stenström. Sverige fick inte godkänt medan det inte fanns något missnöje med Finland.

Större krav på Sverige

Han säger också att de turkiska kraven på Sverige var större redan när avtalet mellan de tre länderna slöts på Natotoppmötet i Madrid förra sommaren.
– Den svenska vägen som skulle springas var längre. Oftast går det snabbare att springa en kortare sträcka, säger Stenström om utgångsläget för knappt ett år sedan och läget nu.
Kristersson är ändå säker på att Sverige blir medlem.
– Det handlar i grund och botten inte om Sverige blir Natomedlem utan när, säger han.
Hur länge Sverige ska behöva vänta om Finlands ansökan ratificeras vill inte Kristersson spekulera i. Turkiet har ett parlamentsval på kommande som är planerat till maj.
– Det finns ingen exakt tidtabell eftersom bara Turkiet kan fatta besluten, säger han.

Säkert Sverige

Ulf Kristersson understryker att Sverige i dagens läge är säkrare än landet var innan Natoansökan lämnades in. Även om Finland skulle bli ett Natoland före Sverige.
– Det är bara att titta på kartan, säger han, då kommer vi att vara omgivna av Natoländer. 
Han säger också att de försvarsgarantier som Sverige har fått och som upprepades när Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besökte Stockholm förra veckan fortfarande är i kraft.
Samtidigt påpekar han att den svenska försvarsplaneringen kommer att lida om Finland går före Sverige in i Nato.
Både Ulf Kristersson och Oscar Stenström tror att Sverige kommer att vara fullvärdig medlem till Natos följande toppmöte som hålls i Vilnius i juli.
– Det fina i kråksången är att vi kommit överens om att fortsätta samtala, säger chefsförhandlare Stenström.

ANDRA LÄSER