Finnvera stoppar finansieringen av ny kol- och torvkraft

De nya riktlinjerna bygger på OECD:s beslut.

Det statsägda finansinstitutet Finnvera stoppar finansieringen av kol- och torvkraft.
Det statsägda finansinstitutet Finnvera har uppdaterat sina riktlinjer för finansieringen av energiprojekt.
Enligt de nya riktlinjerna kommer Finnvera inte att finansiera nya kolkraftverk eller sådan infrastruktur som anknyter till kolkraft.
Finnveras nya policy bygger på OECD:s tidigare beslut som kräver att organisationens medlemsstater inte beviljar exportkrediter till nya kolkraftverk. Beslutet fattades i Paris i slutet av oktober. Exportkrediter är garantier eller förmånliga lån som den finska staten beviljar till finska företag.
Finnvera kan fortsättningsvis finansiera projekt och leveranser till existerande kolkraftverk, förutsatt att investeringen minskar på klimatutsläppen.
Finnveras nya riktlinjer sätter också stopp för nya investeringar i torvkraft och sådana projekt som har negativa miljöeffekter.
Det sammanlagda värdet på Finnveras exportgarantier och borgensandelar är för närvarande 21,5 miljarder euro.

ANDRA LÄSER