Ett steg närmare för Nationalmuseets ufo-lika byggnad

Gården till ett av Mannerheimvägens främsta landmärken kommer att förändras.

På Nationalmuseets innergård byggs det nytt för att kunna ordna mera krävande och internationella utställningar.
19.01.2022 21:00 UPPDATERAD 20.01.2022 07:41
Ett annex, eller tilläggsbyggnad, som för tankarna till ett flygande tefat ska byggas i Finlands Nationalmuseums trädgårdspark. Nybygget, som till stora delar är underjordiskt, placeras norr om den nuvarande museibyggnaden och bakom den mur som vetter mot Mannerheimvägen.
Arkitektbyrån JKMM segrade i en tävling om byggnaden redan 2019. På onsdagskvällen godkände Helsingfors stadsfullmäktige detaljplanen för museiområdet.
Nationalmuseet är ritat av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen och stod klart 1910.
– För att uttrycka det snällt, nog är det en ganska modig lösning med ett flygande tefat som landar på Nationalmuseums gård, sade ledamoten Björn Månsson (SFP).
Han konstaterade att innergården till Amos Rex eller glaspyramiden utanför Louvre i Paris faller honom bättre i smaken.
– Jag kan bara hoppas att byggnaden väcker stolthet inte bara bland oss helsingforsare utan också bland alla finländare, sade ledamot Laura Kolbe (C).
Tanken med annexet är att kunna ordna stora och krävande internationella utställningar. Nationalmuseets nuvarande lokaler är för små för ändamålet.
Ovan jord ska det ordnas utställningar, evenemang ute och finnas en restaurang med uteservering om somrarna.
Byggnaden, som tidigare gått under namnet Atlas, mäter 4 200 kvadratmeter under jord. Den del som ligger ovan jord är 935 kvadratmeter och blir 17,8 meter hög. Själv kallar Nationalmuseet annexet för "Nya Nationella".
Tanken är att bevara eller vid behov förnya den rad med träd som löper längs med Mannerheimvägen och Museigatan.
Den skyddade formträdgården, som ligger söder om huvudbyggnaden och mitt emot H. F. Antells plats, bevaras också.
Det nya annexet sett från fågelperspektiv.

Ny hållplats

Det sker även förändringar i trafiken kring tomten. Mannerheimvägens spårvagnshållplats förlängs norrut samtidigt som övergångsstället också flyttas norrut. Det här kostar staden ungefär 150 000 euro.
Hållplatsen görs om för att göra det lättare för fotgängare att ta sig till nybygget.
Nationalmuseet är ritat av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. På gården finns också två byggnader som går under namnet Häkälä och Vaunuvaja. Samtliga byggnader är skyddade.
Nationalmuseets gård sett från Mannerheimvägen. Det nya annexet skymtar bredvid träden.
Senast 2016 renoverades tornet och det byggdes ett nytt auditorium, underjordiska förråd och en tillgänglig ingång från gatunivå i huvudbyggnaden. Omfattande reparationer gjordes också på 1980-talet.
Om det ufo-lika bygget skriver staden att det tillför stadsbilden ett nytt arkitektoniskt element. Detaljplanen som nu godkändes är utarbetad enligt JKMM:s bidrag i arkitekturtävlingen. Med planen vill staden främja utbudet av kulturtjänster och göra dem mer evenemangsinriktade.
Byrån JKMM har också ritat Amos Rex och Dansens hus.
Prislappen för annexet är 55 miljoner euro och bygget startar i oktober. Klart väntas det bli 2026.

ANDRA LÄSER