OECD kritiserar Finland

Finland har endast verkställt ett fåtal av rekommendationerna som ska förhindra korruption, säger en arbetsgrupp för industriländernas organisation OECD. Enligt arbetsgruppen har Finland endast verkställt sex av nitton rekommendationer som landet fick för sex år sedan.

OECD kritiserar Finland bland annat för att tidsfristerna för att väcka åtal i utländska mutbrottsfall inte är adekvata. Det finns heller ingen skyddsmekanism för personer som anmäler mutbrott.
Arbetsgruppen påpekar också att inga fällande domar har getts i Finland i mutbrottsfall där finländska bolag varit inblandade och där utländska tjänstemän fått fällande domar i sina hemland.
OECD vill att Finland svarar på kritiken innan oktober. Om det inte sker någon utveckling i frågan kan arbetsgruppen överväga fortsatta åtgärder.
ANDRA LÄSER