Jord och vind basala element i Fagerlunds melodiösa flöjtkonsert

Uruppförandet av Sebastian Fagerlunds flöjtkonsert Terral gick som smort. Sharon Bezaly är en suverän solist och dirigenten Ryan Bancroft tycks ha etablerat en närmast telepatisk kommunikation med musikerna i Tapiola Sinfonietta.

Tapiola Sinfonietta uruppförde i fredags Sebastian Fagerlunds flöjtkonsert Terral.
Sebastian Fagerlunds konserter för soloinstrument och orkester har titlar som Darkness in Light, Transit, Mana och Nomade och tittar vi på orkesterverken finner vi exempelvis Stone Work, Water Atlas och Auroral. Titlarnas primära syfte är inte sällan att fungera som en idémässigt riktgivande gnista för tonsättaren, men de färgar naturligtvis även av sig på innehållet och kan, vid behov, tjäna som vägledning för lyssnaren.
ANDRA LÄSER