"Världen kan inte bli bättre utan fred"

Så länge de akuta kriserna pågår kommer världen inte att nå FN:s hållbarhetsmål. Det säger utvecklingsbossen Helen Clark. Däremot tiger hon om en eventuell kandidatur för posten som högsta FN-chef.

AVVAKTAR. Helen Clark har meriter som behövs för att bli FN:s nästa generalsekreterare och den första kvinnan på posten. Men än säger hon inget om en eventuell kandidatur.
Det var förra hösten som FN högtidligt godkände 17 mål för globalt hållbar utveckling. De ska ersätta millenniemålen som löpte ut vid årsskiftet, och härnäst ska 169 specifika delmål implementeras i hela världen, inte bara i utvecklingsländerna.
Tanken är att denna så kallade Agenda 2030 ska göra världen hållbar. En förutsättning är att få slut på krig och kriser, men man behöver knappast vara cynisk för att fråga om det alls är möjligt att nå ens en någorlunda hållbar värld till 2030.
– Ja, det är möjligt, men inte om alla kriser och ett ansenligt antal konflikter fortsätter som nu, säger Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP).
Helen Clark är tidigare nyzeeländsk premiärminister och tredje högsta tjänsteman i FN-hierarkin. Hon är också ett ständigt återkommande namn i spekulationerna om vem som ska efterträda Ban Ki-moon när FN väljer ny generalsekreterare senare i år. Men ingen vet om hon ska vara med i den tävlingen.
– Jag har inte uttalat en ståndpunkt, säger hon under ett kort Finlandsbesök.

Kriser äventyrar utveckling

När det gäller hållbar utveckling är Helen Clark desto öppnare. Hon gör ingen hemlighet av att akuta kriser och sviterna av dem – till exempel finanskrisen och flyktingkrisen – leder till att många länder prioriterar ner utvecklingspolitiken. Det försvårar det långsiktiga arbete som ska hjälpa de fattigaste länderna att stå på egna ben, vilket är ett minimum för att förebygga fler kriser på sikt.
– De utvecklade länderna känner av kriserna på olika sätt och de reagerar olika. En del skärt hårt i biståndet, som Finland, andra gör det inte, som Storbritannien. Mönstret är att ju fler kriser, desto mindre pengar för egentligt utvecklingsarbete.

Finns det en risk för att hållbarhetsmålen faller i glömska för alla akuta kriser?

– Vi måste säkerställa att det inte sker. Agenda 2030 är ett verktyg för länder att komma vidare, från extrem fattigdom och ojämlikhet, och det tar tid.
Clark sticker inte heller under stol med att den risken är reell.
– Jag har hört representanter för u-länder säga att de är rädda för att hållbarhetsmålen marginaliseras av alla akuta problem. Vi har ett stort jobb framför oss, och vi riktar våra förhoppningar till de nordiska länderna vars värderingar kommer väl till synes i den nya agendan, säger hon.

Långt till målen

Där millenniemålen gällde bara u-länderna gäller hållbarhetsmålen alla länder. Helen Clark är glad för att Finland bland de allra första har lovat rapportera för FN allt man gör för att nå målen.
– Det är viktigt, för alla har ett ansvar.
Utmaningen är kolossal. Hittills har 84 u-länder formellt bett om hjälp för att implementera hållbarhetsmålen. Det är här UNDP rycker in.
– Vi kan hjälpa dem att jobba fram nationella modeller för utveckling. Det borde gå lätt att komma i gång, men utmaningen blir att sätta fart på den politiska viljan och resurserna.
Helen Clark deltog på torsdagen i FN-förbundets seminarium om hur man kan hjälpa de bräckligaste staterna att implementera hållbarhetsmålen. Utmaningen är kolossal eftersom krig eller konflikter fördröjer allt vad hållbar utveckling heter. Där många u-länder överträffade målet på att halvera fattigdomen de 15 senaste åren misslyckades två tredjedelar av de bräckliga staterna med det.
I dag lever 1,4 miljarder människor i bräckliga stater, 60 miljoner människor har tvingats fly sina hem, hälften av dem barn. Men enligt UNDP duger det inte att bara vänta på fred. Organisationen viker halva sin budget för de bräckliga staterna. FN:s mål är att "ingen ska lämnas åt sitt öde".
– Det finns en djup rättviseaspekt, och därför jobbar vi intensivt i många av de allra bräckliga länderna, säger Clark och nämner Syrien, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Lokalsamhället nyckeln

UNDP:s senaste erfarenhet av stabilitetsbyggande insatser i krigsdrabbade länder är att det trots allt går att göra nytta, bara man vet hur.
– Det gäller att komma åt orsakerna och inte bara kurera symtomen. När nationella regeringar inte fungerar jobbar vi med regionala myndigheter och direkt med lokalsamhällena. Här ska vi öka insatserna i Syrien och Jemen.
Trots att krishärdarna är många syns också ljus i tunneln.
– I Tunisien där arabvåren började har demokratin och kvinnornas ställning förbättras ansenligt. Och vem hade för bara fem år sedan trott att Myanmar skulle ha nått så här långt i dag?

Vad är UNDP?

FN:s utvecklingsprogram UNDP är FN:s största globala nätverk, verksamt i nästan 170 länder. UNDP jobbar för demokrati- och rättstatsutveckling, god förvaltning, konflikthantering och miljöskydd.
Organisationen betonar jämställdhet och mänskliga rättigheter. När FN:s hållbarhetsmål ska verkställas till 2030 har UNDP en koordinerande roll.
Finland samarbetar med UNDP främst inom bättre förvaltning och rättsstatsutveckling samt konfliktlösning. Finland finansierar projekt i Syrien, Centralasien och Myanmar med 25 miljoner euro och stöder implementeringen av hållbarhetsmålen med 1 miljon.

Helen Clark

Ålder: 66.
Familj: Gift med sociologen Peter Davis (ingick äktenskap strax före parlamentsvalet 1981 efter politiska påtryckningar).
Bakgrund: Uppvuxen i jordbrukarfamilj i Nya Zeeland, protesterade mot Vietnamkriget som tonåring, studerade och föreläste senare i statskunskap vid Aucklands universitet tills hon blev parlamentsledamot för arbetarpartiet Labour 1981.
Meriter: Innehade ministerposter 1987-90, oppositionsledare 1993–99, premiärminister 1999–2008 (Clarks regeringar höjde minimilönen 6 gånger på 6 år, avskaffade räntan på studielån, införde 14 veckors betald föräldraledighet och lagstiftade om registrerat partnerskap). Vägrade skicka trupper till Irakkriget. Har lett FN:s utvecklingsprogram sedan 2009.
Politisk skandal: Clark sade i en intervju 2003 att 11/9-attacken inte skulle ha fått samma konsekvenser för Irak om Al Gore hade varit USA:s president. Efteråt bad hon skriftligen Vita huset om ursäkt för uttalandet.
ANDRA LÄSER