Nya teorier om Knutbyfallet

Polisens rekonstruktion av Knutbydådet sköttes inte som den skulle. Och mordoffret kan ha avlidit redan innan skotten. Det är det nya som framkommer om det uppmärksammade svenska kriminalfallet i HBO:s nya true crime-serie.

Barnflickan Sara Svensson ställer upp för tv-intervju för första gången någonsin.
01.04.2021 18:45 UPPDATERAD 05.04.2021 14:37

TRUE CRIME

Knutby: i blind tro
6 delar på HBO Nordic från den 4.4 (serien recenseras i sin helhet).
Av och med Anton Berg och Martin Johnson. Regi: Henrik Georgsson.
Det går inte att säga annat än att det så kallade Knutbydramat är ett unikt kriminalfall som av begripliga skäl väckt uppmärksamhet även utanför Sverige. En frikyrkoförsamling med sektliknande drag som kombinerade sex och otrohet med ond bråd död gör det hela till en sensationellt kryddad anrättning. Nu har fallet resulterat i en sexdelad svengelsk true crime-serie, Knutby: i blind tro (Pray, obey, kill), på HBO.
Vy över husen i Knutby utanför Uppsala där skottdramat skedde.
För den som gör true crime är det inte tillräckligt att redovisa för själva fallet, händelseförloppet och omständigheterna kring det. Det hör också till genren att tillföra utredningen något nytt, genom att ifrågasätta domar och utredningsarbetet, och gärna också lansera nya, egna teorier om hur saker och ting kan förhålla sig. Det här gör genren potentiellt manipulativ och hårdvinklad. Fram till nya teorier arbetar sig även HBO:s över fem timmar långa serie.

En död, en annan skadad

Men först en rekapitulation av själva fallet: den 10 januari 2004 skedde ett skottdrama i den till synes lugna idyllen Knutby där många av invånarna var engagerade i den lokala Filadelfiaförsamlingen. Till döds sköts hustrun till Helge Fossmo, en av pastorerna i församlingen, i granngården blev dessutom en man skottskadad. Den som befanns ha hållit i vapnet var den 23-åriga barnflickan Sara Svensson som senare bedömdes vara psykiskt sjuk och därför dömdes till rättspsykiatrisk vård. Livstids fängelse fick däremot Helge Fossmo för att ha manipulerat den lättledda barnflickan till mordet och mordförsöket.
Helge Fossmo sitter livstidsdömd för anstiftan till mordet i Knutby.
Därtill kommer en rad andra delikata omständigheter. Som att även pastorns förra fru omkommit några år tidigare efter att ha trillat i badkaret under påverkan av mediciner. Och församlingen där de inblandade var aktiva visade sig ha sektliknande drag där den verkliga ledarfiguren verkar ha varit Åsa Waldau, även kallad Kristi brud. Av församlingsmedlemmarna, och även av sig själv, ansågs hon vara Jesu tilltänkta kvinna och därmed mer eller mindre gud själv, enligt de fantasifulla teologiska villfarelser som odlades inom församlingen.

Informerande dialog

Dessa omständigheter, de flesta kända från förr för den som intresserat sig för fallet, redovisar serien detaljerat för. Ett berättargrepp som får serien att skilja sig från övrig true crime är dialogen som förs mellan de undersökande journalisterna Anton Berg och Martin Johnson. Det rör sig om informationsdumpningsdialog där de två sitter i sitt arbetsrum och genom att föra en dialog sinsemellan talar om för tittaren hur saker och ting förhåller sig. Greppet är kanske inte så naturligt, men hjälper en onekligen att hänga med.
De undersökande journalisterna Martin Johnson och Anton Berg vid en miniatyr över Knutby.
Serien har lyckats med bedriften att få både Helge Fossmo och Sara Svensson att ställa upp på intervju framför kameran – den senare ses de facto för första gången i en tv-intervju. Fossmo är uppenbart skarp, Svensson framstår som väl rehabiliterad och trovärdig. Den som däremot inte ställt upp är Åsa Waldau, som däremot tidigare gärna figurerat i medierna. Därmed väljer hon att inte bemöta Fossmos påstående om att det i själva verket var hon som drev Sara Svensson till dådet. Samtidigt sår serien tvivel om att Svensson faktiskt dödade Helge Fossmos fru, det verkar nämligen möjligt att hon kan ha avlidit redan innan skotten – men där lämnas det på slutet öppet för tittaren att själv spekulera och dra sina slutsatser. Serien riktar också kritik mot att de som gjorde rekonstruktionen av mordet med Sara Svensson tycktes ha velat påverka henne så att rekonstruktionen bättre skulle stämma överens med den tekniska bevisningen.

Vad hände egentligen?

Över fem timmar mord och sex i sektmiljö innebär vissa långörer. Det serien inte lyckas med är att göra de mekanismer som rådde inom församlingen och de fantasier som odlades där mer begripliga för en utomstående, men det är kanske heller inte ambitionen här. Mot slutet får serien däremot upp farten och hos tittaren väcks frågor kring manipulation och sanning, hjärntvätt, toxisk gemenskap och mänsklig psykologi. Föga överraskande hjälpte det inte att Helge Fossmo sattes bakom galler; det totalitära ledarskapet och den osunda ledarkulten inom församlingen fortsatte. I dag är församlingen upplöst, och flera tidigare medlemmar talar i serien ut om sina erfarenheter. De skyller alla på Kristi brud, och hennes ledarskap verkar ha varit allt annat än sunt. Ändå uppstår frågan om hon inte också får funktionen av en syndabock för den som inte vill se sin egen del i det som pågått?

ANDRA LÄSER