"Finland måste ta sitt ansvar om adoptionerna"

När Muluken Cederborg var sex år gammal adopterades hon från Etiopien. Hon vill att Finland, i likhet med bland annat Nederländerna, gör en utredning av de internationella adoptionerna. Hon tror att det även i adoptionerna till Finland har funnits oegentligheter. Adoptionsnämndens ordförande säger att det inte helt går att utesluta.

Många adopterade får höra att "du har ju ändå haft det så bra här", underförstått att man ska vara nöjd. – Jo, men det kan ändå inte legitimera adoption på falska grunder, säger Muluken Cederborg.
03.03.2021 18:27 UPPDATERAD 04.03.2021 11:01
I Sverige går debatten het om internationella adoptioner. Alla riksdagspartier har enats om att landet behöver en översyn av de adoptionerna som gjordes till Sverige åren 1960 till 1990. Det här efter uppgifter om barn som blivit stulna från sina föräldrar och fått identiteter förfalskade. Dem har Dagens Nyheter tagit upp i en omfattande artikelserie där numera vuxna adopterade kommer till tals.
Frågan är aktuell också i andra länder. I Nederländerna beslutade regeringen i februari att frysa alla internationella adoptioner, efter att en utredning visat på att adopterade barn stulits eller köpts från deras biologiska föräldrar. Rapporten omfattar adoptioner från 1960-talet fram till 1998.
I Helsingfors följer Muluken Cederborg diskussionen. Hon föddes i Etiopien och adopterades till Finland för 35 år sedan. Hon var då sex år gammal.

ANDRA LÄSER