Ledare: Nåd, Osmo! Nej, ingen pardon för Helens elkunder

Hur ska vi mäta värdet hos ödmjukt samhällsansvar? Inom Helsingfors är det fjädern på vågen, profiten väger tyngre då staden vägrar krympa den allt fetare guldkalven Helen. Kunderna smygbeskattas via sitt eget energibolag, och de folkvalda tiger still.

Osmo Soininvaara gör sig dummare än vad han är, då han enbart skyller på Putins ”priskrig” gentemot EU i fråga om energibolaget Helens höga elpriser.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
24.11.2022 11:11 UPPDATERAD 24.11.2022 14:00
Nyss lämnade regissören Dome Karukoski i sin tankspriddhet en elnota obetald, vilket ledde till påföljdsavgifter på 60 procent från dröjsmålsränta och indrivningskostnader. ”Maffiaverklighet” utbrast han. Detsamma kunde man hävda om Helsingfors eget energibolag Helen, som täljer guld medan världen står i brand.
Under juli–september ökade Helens rörelsevinst med hela 207 procent, till 58 miljoner euro. Samtidigt har bolagets elkunder drabbats av kraftigt höjda priser: tillsvidareavtalens pris har stigit med hela 215 procent i år. Det gäller både innanför och utanför det egna nätområdet.
Osmo Soininvaara (Gröna), styrelseordförande för Helen, uppmanar missnöjda kunder att ”byta till börsel”. Också tidigare har den högintelligente Soininvaara gjort sig dummare än vad han är, skyllt enbart på Putins ”priskrig” gentemot EU. Helens elpriser bottnar uttryckligen i politiska beslut. Vinstmaximering, i det fördolda, rimmar illa med monopol och demokrati.

ANDRA LÄSER