Liftarens guide till den samtida musikens galax

Varför tycker många att musiken i Stanley Kubricks filmer är cool men intresserar sig inte för den då den står på egna ben? Även en musikteoretiskt obevandrad läsare är välkommen med på en resa i en bok, där författaren frågar sig varför samtida musik upplevs som svår.

Ta det lugnt, du är också välkommen, säger Osmo Tapio Räihälä till den musikteoretiskt obevandrade läsaren i sin bok om samtida musik.
05.05.2021 06:31

ANDRA LÄSER