Förnyelseavverkning lindrar skogsbrukets miljöproblem

Den påverkan på landskapsbildens skönhet som slutavverkning med kalhygge medför, kan lindras och elimineras med en långsiktig landskapsbilds planering av avverkningsytorna.

25.03.2021 13:05
Om vi inte anpassar förnyelseavverkningarna enligt naturvännernas önskemål kommer deras effektiva lobbyverksamhet troligen ganska snart att lagstiftningsvägen förbjuda skogsförnyelse genom slutavverkning. Plötsligt får de som brukar skogen inte längre själva besluta om val av förnyelsemetod i den egna skogen. I stället blir de bundna av lagbestämmelser som är utformade av politiska naturvänner som saknar kunskap i hur skogsbruk måste bedrivas för att ge den lönsamhet som krävs, för att näringen skall kunna leva och utvecklas i vårt land. Jordens biologiska mångfald är naturligtvis betydelsefull, men om åtgärder som förbättrar den biologiska mångfalden inom skogen införs via lagar som drabbar skogsägarna skall åtgärderna också betalas av samhället.
I insändarspalterna framhålls kalavverkning som ett hot mot den biologiska mångfalden, och visst finns det en viss sanning i de påståendena. Alla människans ingrepp i naturen stör eller skadar den biologiska mångfalden och det är skogsbrukets utövare minst lika medvetna om som naturvännerna som kräver slut på kalavverkningen. Ofta är det dock inte skadan på den biologiska mångfalden som utlöser kritiken. Det är känslomässiga personliga synpunkter typ: ”Kalhygget ser för jävligt ut”, som styr debatten. Och visst förändrar slutavverkningen landskapsbilden för en tid, och även skogsägaren upplever naturligtvis den förändring som kalhygget innebär.
Den påverkan på landskapsbildens skönhet som slutavverkning med kalhygge medför, kan lindras och elimineras med en långsiktig landskapsbilds planering av avverkningsytorna. Genom att i god tid planera områden med ungskog som får växa upp och dölja en senare upptagen kalyta, kan landskapsbildens skönhet bibehållas, åtminstone sett från viktiga trafikstråk och bostadsområden.
Även en tunn skogsremsa med höstgranna trädslag längs vägarna och lagom inblandning av olika lövträd inne i bestånden, tillsammans med skogsbrukets redan nu tillämpade biologiska varsamhet har en lindrande effekt på både den biologiska mångfalden och på de människor som drabbas av magsyra när de ser en kalyta.

Jens Harberg,

Mariehamn

ANDRA LÄSER