Coronafallen ökar trots höga vaccinationstal

Europa öppnar upp. Samtidigt ökar oron för hur smittläget kommer att förändras i olika länder. Trots hög vaccineringsgrad ökar smittfallen i till exempel Storbritannien. Om massvaccinering mot coronaviruset kan få slut på pandemin återstår att se. WHO uppmanar alla länder till försiktighet när de öppnar igen.

Storbritannien hör till de mest coronavaccinerade länderna i världen. Trots det stiger fallen av covid-19.
Storbritannien har nu vaccinerat 63 procent av de invånare som fyllt 18. Landet hör alltså till de mest coronavaccinerade i världen. Hela 85 procent har fått minst en dos covid-19-vaccin, Trots det fortsätter fallen i alla åldersgrupper att öka, allra mest bland dem som är 20-29 år.
Orsaken till ökningen i smittfall tillskrivs till stor del deltavarianten, som ursprungligen upptäcktes i Indien hösten 2020. Världshälsoorganisationen (WHO) säger att det finns tydliga bevis på att deltavarianten av coronaviruset är betydligt mer smittsam än tidigare varianter. Deltavarianten har påvisats i de flesta länder i Europa, men i Storbritannien är den dominerande.
Epidemiläget I Storbritannien var som allvarligast i januari 2021. Senare under våren minskade smittfallen, men i juni började smittan eskalera i allt snabbare takt igen. Vaccinering verkar ändå gjort sitt eftersom statistiken trots allt än så länge är bättre än i vintras.
Tills vidare ökar inte dödsfallen i samma takt som smittfallen. Något fler är inlagda på sjukhus i Storbritannien nu än under april-maj 2021, men läget kan knappt jämföras med de dystra siffrorna från i vintras.
"Vi arbetar hårt för att få ännu fler vaccinerade. Under tiden ber vi alla att fortsätta följa hälsoråd om social distansering, att bära mask och vara noggrann med att tvättar händerna" säger en talesperson för den skotska regeringen

Hög vaccineringsgrad ger färre dödsfall

Orsaken till de jämförelsevis låga dödstalen anses vara att den senaste epidemivågen har lett till en väsentlig förändring i åldersfördelningen bland de smittade. Det är nu yngre som smittas av viruset. De klarar sig sannolikt bättre undan en allvarlig form av sjukdomen än de äldre. Relativt få har tills vidare blivit svårt sjuka av deltavarianten.
Anledningen att unga nu smittas anses vara att det är den åldersgruppen som inte blivit vaccinerad i lika hög utsträckning som de äldre.
Ju längre de unga förblir ovaccinerade, eller bara delvis vaccinerade, desto lättare sprider sig viruset. Trots att vaccinering och ung ålder sänker risken för allvarliga symtom kan en snabbare spridning av viruset ändå orsaka fler dödsfall eftersom den totala mängden insjuknade också då ökar. Att hejda spridningen av en mera smittsam variant blir svårare, också bland äldre. Risken för att nya, potentiellt farligare varianter och mutationer uppenbarar sig stiger också.
Till råga på allt råder det stor oro för att vaccinerade kan sprida viruset också om de inte själva insjuknar.

Oro i Skottland

Skottland rapporterade under torsdagen det högsta antalet smittade under hela pandemin. På fredagen rapporterades 4 234 nya fall av covid-19 och 10,5 procent av alla coronatest som togs den senaste veckan var positiva.
Hela 2 000 fall som registrerats av Public Health Scotland är kopplade till resenärer som besökt London för matchen i fotbolls-EM mot England den 18 juni.
Scotlands vaccinationssiffror motsvarar resten av Storbritanniens. Läget i landet beror sannolikt på att deltavarianten fått fäste. En annan anledning kan vara att Skottland kommit relativt lindrigt undan tidigare, vilket innebär att en lägre andel av befolkningen haft viruset och är immun.
HBL kontaktade den skotska regeringen för mer information. Några timmar senare kommenterade en talesperson följande:
"Vaccination har uppenbarligen en mycket positiv effekt när det gäller att minska antalet personer som läggs in på sjukhus och bli allvarligt sjuka. Men det finns fortfarande ett stort antal människor som inte blivit fullständigt vaccinerade, särskilt i yngre åldersgrupper. Deltavarianten, som står för den största delen av alla nya fall, är betydligt mer överförbar än tidigare varianter och är delorsak till den senaste tidens ökning. Det är oroande och vi följer noga situationen".
Coronafallen ökar i Skottland. Under torsdagen rapporterades det högsta antalet smittade under hela pandemin.

Israel återinför munskyddstvång

I Israel har 60 procent av befolkningen blivit fullt vaccinerad, men landet återinför krav på munskydd inomhus på grund av deltavarianten.
Den första juni var antalet nya fall per dygn i Israel 35, den sista juni hade siffran stigit till 289.

Hur går det i Finland?

Under fredagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd i Finland om 216 nya fall av covid-19 på fredagen. Den nationella incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna, är 32,4. Det är en klar ökning sedan två veckor tillbaka, då incidensen låg på 21.
Från och med den 1 juli 2021 har över 3,3 miljoner första doser av vacciner administrerats i Finland, vilket motsvarar 59,6 procent av befolkningen. 19,2 procent är fullvaccinerade.
För fullt skydd med de vacciner som används i Finland krävs två doser av vaccinet. Gruppimmunitet nås tidigast när omkring 70 procent av befolkningen är fullt vaccinerad och med nuvarande vaccinationstakt nås den nivån den 9 december 2021.
Som HBL tidigare skrivit får allt fler av dem som smittas i Finland corona på grund av deltavarianten. Förra veckan hade runt 30 procent av alla insjuknade deltavarianten av coronaviruset.

ANDRA LÄSER